Subjekti prava

Fizička i pravna lica.

Fizička lica su ljudi, pojedinci, od rodjenja do smrti, bez obzira na njihove razlike.
Karakteristične su sledeće sposobnosti:

 1. Pravna sposobnost, biti subjekat prava tj nosilac prava i obaveza. Svako lice ima pravnu sposobnost, stiče se rodjenjem a gubi smrću.
  Nascirtus – pravno sposobno začeto, a jos nerodjeno dete (u smislu nasledjivanja). Polazi se od predpostavke da su živorodjeni. Mrtvorodjenac nije subjekat prava. Subjekt prava je lice koje je nestalo sve do trenutka dok se ne proglasi da je umrlo. Nestaju u ratovima, u brodolomu, elementarnim nepogodama. Čeka se 5 godina od kada je nestao.
 2. Poslovna, radna sposobnost (delimično tačno) je mogućnost fizilkog lica da samostalnim izjavama volje preduzima odredjene pravne radnje tj. stiče prava i obaveze. Poslovna sposobnost je vezana za punoletstvo, a granicu punoletstva odredjuje pravni poredak. Zasnivanje braka, promena prebivališta, državljansta. Samostalnim izjavama volje sticati prava i obaveze. Tu sposobnost imaju punoletna lica.
  Malotetnici:
  – mledji maloletnici (do navršene 14. godine) nisu poslovno sposobni izuzev za poslove od manjeg značaja(prodavnica).
  – stariji maloletnici, ograničena ili delimično poslovna sposobnost, treb im saglasnost i odobrenje (državni organ – sud), lica sa navršenih 16. godina mogu zasnovati brak sa punoletnim licem (saglasnost roditelja i odobrenje suda). Lica sa navršenih 15. godina može zasnovati radni odnos pod uslovom da svojom zaradom doprinosi izržavanju svoje porodice. Sa navršenih 16. godina može sačiniti testament ako je lice svesno značaja tog postupka.
  Punoletnim licima može biti oduzeta poslovna sposobnost:
  – u potpunosti ako nisu u stanju da se staraju o svojim pravilima i interesima zbog duševne bolesti, zaostalosti ili nekog drugog razloga i dobijaju staratelja.
  – delimično, ako svojim postpupcima ugrožavaju svoja ili tudja prava i interese. Narkomanija, alkoholizam.
 3. Deliktna sposobnost, podrazumeva odgovornost za posledice učinjenog prekršaja (delikta). Važan je uzrast i duševno stanje. Do 7. godine su deliktno neodgovorni (roditelji ili staratelji ili lice koje vrši nadzor nad detetom). Od 7 do 14 godina materijalnu odgovornost snose roditelji ili staratelji, a dete se podvrgava merama pojačanog nadzora (socijalne službe). Više od 14. godina deliktno odgovorna lica.

Podeli