Svetska država

-Rimski pesnik Vergilije – Eneida (dolazak najmoćnijeg vladara)

-Marko Aurelije – Bog, priroda, isatina , zakon => kosmički poredak

-Bertran Rasel – „Lek protiv ratova“ => superdržava

– Savremena shvatanja – svetska federalna država

– Područje – celokupan trodimenzionalni svetski prostor

– Stanovništvo – celokupno čovečanstvo->svetsko državljanstvo+kvazidržavljanstva, globalni apatridi(nema azila)

– Suverenost u najčistijem obliku + potpuna nezavisnost

-„Pravni Bog“

– suverenost = svetska država   države članice

-Globalizacija  tehnologija

-Pitanje da li će cilj svetske države biti potrebe ili profit?

 

Podeli