Tržište

Prostor na kom se sučeljava ponuda i tražnja.

 

Postaje sve više apstraktno, nije vezano za mesto.

 

Ponuda – ukupna masa dobara ili usluga koje se nude u odredjeno vreme, na odredjenom mestu i to po odredjenim uslovima.

 

Tražnja – količina novca koju su kupci spremni da plate za neku robu.

 

Funkcije tržišta:

 

–         Distributivna, tržište omogućava da roba bude stavljena na raspolaganje onome kome je namenjena. Razmena – iz ruke prodavca u ruke kupca.

–         Selektivna, konkurencija se odmerava, uporedjuje, kao posledica toga razmena koja najviše odgovara potrošaču. Zakon vrednosti (deluje na tržištu) tržište prihvata prosečnu cenu. Svodi se rad na društveno priznat – zakon vrednosti. Individualna vremena se kroz produkciju svode na prosečne cene. Oni koji imaju niže cene od proseka ostvaruju ekstra profit, ko ima više cene su na gubitku.

–         Alokativna, premestiti resurse u drugu franu. Ako ne može da ostane u jednoj prebacuje se u drugu (cvećara – pekara ). Preorjentacija. Zakon srazmerne raspodele.

–         Informativna, marketing služi da pribavimo informacije sa tržišta i da mu pružimo informacije o ponudi. Informacije idu od potrošača ka proizvodjačima i obrnuto.

Podeli