Uloga spoljnih faktora u nacionalnoj privredi

Nacionalna privreda je otvoren ekonomski sistem, čije funkcionisanje nije moguće bez saradnje sa okruženjem.

Spoljnotrgovinska razmena ima značajan uticaj na kretanje privrede, njen rast i razvoj.

Medjunarodna razmena se odnosi na uvoz i izvoz.

 

Pod uvozom podrazumevamo uvoz neophodnih reprodukcionih dobara koja se ne proizvode ili ih nema u dovoljnim količinama u našoj zemlji.

Pod izvozom podrazumevamo izvoz onih dobara kojih ima više nego dovoljno.

 

Osim na uvoz i izvoz medjunarodna razmena odnosi se i na medjunarodno kretanje kapitala.

Medjunarodno kretanje kapitala odnosi se na prenos kapitala iz razvijenih u manje razvijene zemlje.

 

Medjunarodna podela rada i specijalizacija.

Medjunarodna podela rada omogućuje da se zemlje pojedinačno specijalizuju u onim vrstama proizvodnje koje pružaju najveće komparativne prednosti sa jedne strane, a na drugoj da uvoze dobra u čijoj proizvodnji tih prednosti nema.

 

Spoljni faktori nemaju isti značaj na sve nacionalne privrede.

U koliko su zemlje nerazvijene ili manje razvijene, spoljni faktor ima veći uticaj.

Primer: kada imaju resurse(manje razvijene zemlje) njihov ekonomski razvoj teško je ostvariti bez uvoza kapitala.

 

Neekvivalentna razmena

Naša zemlja se suočava sa neekvivalentnom razmenom zato što u našem izvozu značajno mesto zauzima izvoz poljuprivrednih proizvoda i sirovina, a uvoze se prezežno gotovi industrijski proizvodi.

Podeli