Veza marketinga sa drugim naukama

Psihologija:

–         potrebe

–         stavovi

–         motivi

–         razvoj ličnosti

–         osobine ličnosti

 

Statistika:

–         izvori podataka

–         obrada i analiza

–         grafički prikazi

 

Informatika:

–         obrada podataka

–         izvori podataka

–         prikazivanje podataka

–         primena informatičkih tehnologija za istraživanje tržišta

 

Matematika:

–         matematičke funkcije

–         verovatnoća

 

Sociologija

Podeli