Bogdan Popović biografija

Bogdan Popović (1863 – 1944) je bio profesor na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Školovao se u Francuskoj, upoznao je modernu „na izvoru” (na jeziku na kom je stvarana).

U vreme boravka u Parizu uspeo je da, proučavajući umetnost, dođe do spoznaje vrlo visokih kriterijuma umetnosti na kojim počiva književnost

Zalagao se da se naša književnost podigne na viši nivo. To je radio između ostalog i preko časopisa.

On je tvorac Srpskog književnog glasnika (1901), uređivao ga je do I svetskog rata, i obnavlja ga 1920,21,22… a posle su drugi nastavili.

Napisao je Antologiju novije srpske lirike 1911.

Tu je obrazložio svoje kriterijume, bitan je predgovor, jer je uticao na razvoj moderne.

Bila je izražena saradnja sa Hrvatima posle 1903. pa je tako i Antologiju napisao na poziv Matice hrvatske.

Antologija podrazumeva samo ono što je najbolje u jednom stvaralaštvu, a zbirka sve, a ne samo najbolje.

Pridev novija podrazumeva sve od Branka Radičevića (1843) na ovamo.

On izvršio podelu na periode, jer je bilo previše pisaca.

Antologija je naišla na veliki odjek

On je napisao esej „O vaspitanju ukusa”.

II – govori o lirskoj pesmi u kojoj treba da preovlađuje osećanje

III – od Radičevića na ovamo – 1 celina – tad u poeziji romantizam, a u prozi realizam. Od romantizma u poeziji je odstupao Ilić, a Šantić je tad bio na vrhuncu. Dučić i Rakić će svoje najbolje pesme dati tek kasnije, kao i Dis. Kod Ilića osnovni stih je duži nego kod romantičara. Kod parnasovaca to je bio aleksandrinac – 12erac.

IV – pesma mora biti cela lepa, jasna i moraimati emocije.

Hajne je uticao na Šantića

Nedić i Skerlić su okrenuti tradicionalnim vrednostima, nisu imali sluha za moderno, a Popović jeste – bio je dosta obrazovan.

Podeli