Čaršav ili čaršaf – Kako se piše

Ukoliko se dvoumite da li se piše čaršav ili čaršaf, odgovor glasi: pravilno je čaršav.

Da saznate zašto je tako, pročitajte tekst koji sledi.

Objašnjenje zašto je pravilno čaršav

Reč čaršav poreklom je iz turskog jezika i u njemu glasi: çarşaf. U turskom jeziku se i u izgovoru čuje glas F sa kraja reči, što stvara zabunu u srpskom jeziku. Međutim, Pravopis srpskoga jezika i Rečnik srpskoga jezika Matice srpske (priručnici sa normativnim statusom) propisuju samo oblik čaršav kao ispravan.

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše čaršav ili čaršaf razjašnjena, te da više nećete imati nedoumicu koji oblik treba koristiti u govoru i pisanju.

Podeli