Čaršav ili čaršaf – Kako se piše – Pravopis

Ukoliko se dvoumite kako se piše čaršav ili čaršaf, odgovor glasi: čaršav.

Da biste saznali zašto pravopis propisuje da je ovo tačna verzija, a ne čaršaf, pročitajte tekst koji sledi.

Objašnjenje zašto je pravilno čaršav

Ova reč je poreklom je iz turskog jezika i piše se: çarşaf. U turskom jeziku se i u izgovoru čuje glas F sa kraja reči, što stvara zabunu u našem jeziku. Međutim, Pravopis srpskoga jezika i Rečnik srpskoga jezika Matice srpske (priručnici sa normativnim statusom) propisuju samo ovaj oblik kao ispravan.

Primeri i upotreba

  1. Leti koristim čaršave za pokrivanje, kako mi ne bi bilo pretoplo.
  2. Kako su čaršavi koje imamo u hotelskoj lepi i prijatni.

Nadamo se da je vaša dilema kako se piše ispravno čaršaf ili čaršav razjašnjena, te da više nećete koristiti reč čaršaf. Takođe, nećete imati nedoumicu koji oblik pravopis propisuje i treba koristiti u govoru i pisanju.

Podeli