Duolingo – naučite strani jezik online, zanimljivo i lako

Jezici su blago. Iako danas za gotovo sve potrebe koristimo engleski jezik, puno je prednosti u učenju još nekog svetskog jezika, pored pomenutog. Naravno, kao glavni problem se uvek javlja novac za skupe kurseve ili privatne časove. Međutim, Duolingo vam nudi rešenje i za to, jer vam je dovoljan Internet, strpljenje da pročitate ovaj tekst, osnove engleskog jezika i volja za učenjem!devojka aplikacija

Šta je Duolingo?

Duolingo je besplatan sajt za učenje stranog jezika, u čijem su razvoju pomogli svetski priznati lingvisti i stručnjaci. Sajt je postavljen pre nešto više od 2 godine, da bi nakon samo godinu i po dana, dostigao broj od 25 miliona korisnika. Pa čak i da je sajt očajan, tolika posećenost govori za sebe. Na vašu sreću, sajt ne da nije očajan, nego je odličan!

Da ne bi sve završilo na našim rečima, a manje na delima, predstavićemo vam ukratko, način rada i učenja putem sajta duolingo.com, početne odlike, kao i jezike, koje možete putem istog naučiti. A da li ćete ih učiti, ostaje na vama!

Od jula, 2014. godine, Duolingo nudi efikasno, brzo i zanimljivo učenje španskog, francuskog, nemačkog, portugalskog, italijanskog, holandskog i naravno za korisnike iz nekih od pomenutih država uz još dodatak nekoliko drugih, engleski jezik. Ovaj sistem za učenje jezika dostupan je putem Web-a, iOS i popularne Android platforme.

https://www.youtube.com/watch?v=WyzJ2Qq9Abs

Kako Duolingo radi?

Duolingo, bukvalno rečeno, svoj način učenja odnosno prenošenja znanja, zasniva na pisanim lekcijama i diktatima, putem kojih korisnik dobija osnovne podatke, i saznanja, koja zatim testira kroz sistem brojnih kvizova, koji ga podstiču na savladavanje osnovnog vokabulara putem slika i opisa slika, a koji svakom lekcijom postaje sve teži. Svaka oblast i lekcija izabranog jezika, poseduje sažeto, teorijsko objašnjenje problema koji se u toj lekciji proučava, nakon čega se prelazi na rešavanje pomenutih kvizova.

Mana, doduše mana za sve one koji govore neki od jezika van engleskog govornog područja, jeste činjenica da moraju poznavati engleski jezik, kako bi uspeli da uče i rade na nekom od drugih ponuđenih jezika. Nažalost, ne postoji platforma ovog sajta na našem jeziku, ali ako je za utehu, ne postoji ni na francuskom, nemačkom niti bilo kom drugom jeziku, osim ukoliko se korisnik nekog od pomenutih „velikih jezika“, odluči za učenje samog engleskog.

Kvizovi se sastoje od kombinovanih zadataka, koji od korisnika zahtevaju da

  • Putem slike prepozna i time nauči novu reč
  • Da određenu sintagmu, ili rečenicu prevede na engleski
  • Da određenu sintagmu, ili rečenicu prevede sa engleskog na željeni jezik (npr. Španski)
  • Da dopuni određenu rečenicu, izborom odgovora iz padajućeg menija
  • Da čuje, razume i napiše sintagmu, ili rečenicu koju program (sajt) izgovara.

Na osnovu uspešnosti u rešavanju kvizova (lekcija), korisnik dobija poene za veštinu, XP (expirience, iskustvene poene), pri čemu se smatra da je skill (veština) usvojena ukoliko su kompletirane sve lekcije povezane sa tom veštinom (npr. razlikovanje i korišćenje lica u određenom jeziku).

Korisnik na početku učenja određenog jezika, dobija 4 „života“ („lives“), a kasnije po 3, pri čemu svaki označava jednu grešku. Ukoliko se izgube svi životi, a zatim napravi još jedna greška, korisnik (učenik) mora da ponovi određenu lekciju, dokle god je ne savlada, i sačuva svoje živote. Duolingo radi na principu pregleda i pamćenja onih reči i postupaka koji su tokom rešavanja lekcija, korisniku predstavljali problem, pri čemu te iste lekcije (reči i probleme) ponovo ubacuje korisniku u prvi plan, dok ih ne usavrši.

Ustanovljeno je da je efikasnost učenja stranog jezika, putem Duolingo-a znatno veća u odnosu na druge metode učenja. Naime, 34 provedena sata tokom Duolingo učenja stranog jezika, omogućavaju nivo čitanja i pisanja tog jezika, podjednak odslušanom semestru, prve godine koledža, kom je za isti rezultat potrebno 130+ sati.

Jedan od korisnika ovog sajta, rekao je da nakon 100 dana, sada može da čita i piše, kao i da govori i misli na Španskom. „Zapravo, nedavno sam imao priliku da slušam nekoga kako priča španski oko sat vremena, i razumeo sam 90% onoga što je rekao!“, rekao je on.

Brojke govore za sebe, mi smo vam dali kratko objašnjenje, koje će vas možda zainteresovati, ili ipak neće, ali ako znate engleski jezik, nemojte reći da niste imali priliku da naučite još jedan!

Podeli