Magazin: Nacionalna ekonomija

Ekonomija je drustvena nauka koja se sastoji iz velikog broja naučnih disciplina.