Izveštaj o stanju i razvoju neto obrtnog kapitala

POZICIJE

Prethodna godina

Tekuća godina

1. Sopstveni kapital    
2.Stalna imovina    
3. Sopstveni NOK (1-2)    
4. Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze    
     a) dugoročna rezervisanja    
     b) dugoročne obaveze    
5. NOK (3+4)    
6. Zalihe i AVR    
     a) zalihe    
     b) AVR    
7. Višak (nedostatak) NOK-a u odnosu na zalihe

(5-6)

   
8. Kratoročni krediti (kratkoročne fin.obaveze)    
9. Višak (nedostatak) kreditnih izvora u odnosu

Na zalihe (7+8)

   
10. Stopa pokrića zaliha sopstvenim NOK (3/6)    
11. Stopa pokrića zaliha NOK-om (5/6)    
12. Stopa pokrića obrnte imovine NOK-om    

Izveštaj o stanju i razvoju NOK-a sastavljamo na osnovu Bilansa stanja, dovoljna je samo jedna godina. Ako su gubitak i neuplaćeni upisani kapital iskazani u aktivi prvo je potrebno korigovati sopstveni kapital.

Ako postoje otkupljene sopstvene akcije ništa nije potrebno preduzimati, već su smanjile kapital.

 Komentar izveštaja o stanju i razvoju NOK-a:

  • Izveštaj o stanju i razvoju NOK-a služi da pratimo kretanje finansijske strukture preduzeća u nizu uzastopnih obračunskih perioda i da izvlačimo zaključke o finansijskom položaju preduzeća.
  • Na bazi ovog izveštaja možemo zaključiti da preduzeće ima pozitivan ili negativan sopstveni NOK i NOK. Ukoliko je pozitivan to ukazuje da je zadovoljen uslov da je najrizičnija imovina finansirana iz najlikvidnijih izvora finansiranja.
  • Alnaliza kretanja sopstvenog NOK i NOK pokazuje kretanje ovih veličina iz godine u godinu. Ako dolazi do rasta to dovodi do zaključka da jača finansijska struktura, međutim konačan zaključak se donosi na osnovu kretanja zaliha.
  • Potrebno je analizirati strukturu NOK-a. Ona je povoljnija što je veće učešće sopstvenog kapitala.
  • Analiza pokazuje i koji deo zaliha je finansiran NOK-om, i da li je možda deo potraživanja finansiran iz ovog izvora ili je možda deo zaliha čak finansiran kratkoročnim izvorima.
  • Na sličan način se dolazi do zaključaka i preko iskazanih stopa.
  • Dobija se podatak u kom stepenu rastu zalihe i NOK, i da li dolazi do poboljšanja ili narušavanja finansijske strukture.
  • Na osnovu analize NOK-a možemo zaključiti šta se dešava sa obrnotm imovinom i kratkoročnim obavezama, odnosno NOI-om.
  • Da bi zaključci bili još pouzdaniji neophodno je da ove rezultate uporedimo sa veličinama koje su relevantne za granu, da uporedimo sa liderima i konkurentima i sa očekivanm vrednostima.

 

Podeli