Pravilna ugradnja ležajeva

U teoriji, vek ležajeva treba da nadmaši vek trajanja mašine u kojoj se nalazi. U stvarnom životu se, međutim, propadanje ležajeva dešava iz mnogo razloga. Jedan od ključnih razloga za prestanak rada ležaja jeste nepravilna ugradnja.

Kad se ležaj ugradi nepravilno, bez upotrebe odgovarajućih tehnika i alata, njegov radni vek će biti ugrožen. Brojevi sve govore. Procenjeno je da je za 16% od ukupnog broja propalih ležajeva kriva nepravilna ugradnja, tj. ugradnja uz upotrebu sile i odsustvo ili nedostatak znanja o odgovarajućim alatima. Pravilna ugradnja ležajeva dovodi do odsustva budućih problema i do produžetka funkcionisanja ležajeva.

Rukovanje pre ugradnje

Pravilna ugradnja ležajeva počinje njihovim skladištenjem i rukovanjem. Sve vrste ležajeva bi trebalo čuvati na hladnom, suvom i čistom mestu bez prašine i vibracija. Treba izbegavati čuvanje ležajeva na podu. Moraju se čuvati u originalnom pakovanju do same ugradnje i to u horizontalnom položaju jer uspravan položaj može dovesti do oštećenja.

Mora se voditi računa o roku trajanja novih i neotpakovanih ležajeva pre ugradnje. Dešava se da istekne rok mazivu na ležajevima koji se dugo nalaze na policama. Tokom vremena masti i ulja gube na svojoj mazivnoj vrednosti što može dovesti do ometanja rada ležaja.

Značaj čistoće ne može biti preuveličan. Svi ležajevi moraju biti čisti jer će prljavština i korozija skratiti radni vek svakog ležaja.

Pre nego što je ležaj spreman za ugradnju treba proveriti da li su osovina i kućište čisti, neoštećeni i odgovarajući kad je veličina u pitanju, da li je pripremljeno čisto i odgovarajuće mazivo, da li je oprema za ugradnju pri ruci, da li su preduzete sve mere opreza.

Gde se vrši ugradnja ležajeva

Ugradnju ležajeva treba vršiti na čistom i suvom mestu, najbolje u zatvorenom prostoru sa adekvatnom radnom površinom. Ako je mašina prevelika, onda u tu prostoriju po mogućstvu treba doneti samo deo gde se ležaj ugrađuje. Ako se ugradnja vrši na otvorenom (samo u izuzetnim slučajevima), opet se treba potruditi da se ceo protokol ispoštuje.

Metalni okrugli lageri za mašine

Načini ugradnje ležajeva

Osnovne metode za pravilnu ugradnju ležajeva jesu topla i hladna ugradnja. Hladna ili mehanička ugradnja se generalno  preporučuje za ugradnju malih i srednjih ležajeva (spoljašnjeg prečnika do desetak cm).

Topla ugradnja, koja podrazumeva zagrevanje, preporučuje se za ugradnju relativno velikih ležajeva, a hidraulična tehnika treba doći u obzir ako se radi o veoma velikim ležajevima. Za svaku vrstu ugradnje postoji poseban alat (mehanička presa, indukcioni grejači, ključevi itd.).

Kod hladne ugradnje, pogrešna praksa upotrebe standardnog čekića i cevi dugo je bila u životu. Međutim, pokazalo se da metalne strugotine mogu ući u ležaj na ovaj način, ili cev može skliznuti i oštetiti unutrašnjost ležaja. Zato treba koristiti alat koji ne zahteva upotrebu neodgovarajuće i neravnomerno raspoređene sile, čime će se rizik nepravilne ugradnje svesti na minimum.

Topla ugradnja, gde se ležaj prvo zagreva, praktično je rešenje kad je potrebno širenje ležajeva, te i njegova lakša ugradnja. Međutim, način zagrevanja je od velike važnosti. Konvencionalno zagrevanje u vrelom ulju dovodi do kontaminacije. Zagrevanje otvorenim plamenom može biti opasno. Kao najbolji način zagrevanja pokazalo se indukciono zagrevanje jer omogućava visok stepen kontrole, efikasnosti i bezbednosti.

Hidraulične tehnike i kompatibilni alati omogućavaju više kontrole i preciznosti pri ugradnji velikih ležajeva. Ovako se smanjuje rizik od oštećenja ležaja i osovine, potrebno je manje manuelnog rada, a bezbednost je na višem nivou.

Gde kupiti ležajeve i odgovarajući alat

Od mnoštva prodavnica alata, treba pronaći onu sa izuzetnom ponudom ležajeva i pratećeg pribora. Kvalitetni ležajevi, adekvatan alat i pravilna ugradnja doprineće boljem radu, dugotrajnosti i pouzdanosti celog mašinskog sistema. Naručivanje online uz detaljan opis uređaja, poznatu cenu i dostupnost nije moguće svuda. Pa ipak, jedna od takvih prodavnica svakako je E-lager gde možete pronaći celokupnu ponudu SKF ležajeva, ali možete naručiti i ležajeve i pribor za ugradnju drugih proizvođača.

Podeli