Psihološki uticaj reklamnog materijala na potrošače

Psihologija i marketing su nerazdvojive komponente uspešnog poslovanja kompanija, firmi ili pojedinaca, koji za cilj imaju prodaju određenog proizvoda ili usluge. Dakle, kada kreiraju i brendiraju proizvod, počinje proces njegovog promovisanja potencijalnoj publici.

Sveska, olovka, papir i biljka na stolu

Način kako će se to predstaviti može biti ključna stavka u daljem uspehu, zato je bitno proceniti kome i na koji način se obratiti. Tom prilikom psihologija i njena načela predstavljaju glavne smernice za marketing stručnjake. 

U tekstu koji sledi objasnićemo i na koji način. 

Šta sve spada u reklamni materijal? 

Bilo da ste na strani potrošača, ili ste pak na strani proizvođača te tražite razne vrste štampe za vašu reklamu, odnosno druge materijale putem kojih biste mogli da se promovište, prvo treba da razgraničite šta sve podrazumeva reklamni materijal. 

U reklamni materijal spadaju mnogobrojni predmeti na koje se može staviti logo, odnosno koji se mogu brendirati. Najpopularniji vid reklamnog materijala, s kojim ste bez sumnje došli u kontakt, jesu flajeri, bedževi, privesci, rokovnici, kalendari, kao i različite vrste olovki. 

Osim ovih, reklamni materijali mogu biti i roll up baneri, gedžeti, ali i drugi predmeti koji su usko povazani sa delatnošću koja se promoviše – primera radi, kecelje i uniforme za određeni ugostiteljski objekat. 

Brendiranje pomoću reklamnog materijala 

Širok dijapazon reklamnog materijala nameće pitanje: odakle tolika potreba za brendiranjem različitih predmeta? 

Brendiranje, odnosno stavljanje logoa, natpisa i sličnih detalja na određeni predmet, predstavlja način da određeni brend, firma, kompanija ili pojedinac koji nudi svoje usluge i proizvode postane vidljiv budućim korisnicima. 

Odavde zapravo i počinje priča o psihološkom aspektu na koji se treba osvrnuti. Dakle, gde treba postaviti logo? Kome želimo da prodamo naš proizvod, te da li je potrebno da “iskačemo iz frižidera” ili da se vodimo nešto suptilnijom strategijom? 

Određivanje ciljne grupe – prva stavka promovisanja proizvoda 

Prvo pitanje koje treba postaviti pre nego što se krene u proces promovisanja proizvoda jeste kome je on namenjen? Odnosno koja je ciljna grupa kojoj će se obraćati prilikom reklamiranja

Zašto je ovo važno? 

Psihologija objašnjava da je čovek socijalno biće, te da prirodno teži ka tome da pripada određenoj grupi. Bilo da je reč o muškarcima koji pasionirano prate sportske utikamice, ili grupi ljudi koje zanimaju putovanja i izleti u prirodi, odnosno tinejdžerima koji se oduševljavaju novitetima, sve ove grupe mogu biti ciljne za određeni proizvod. 

Kako funkcioniše određivanje ciljne grupe? 

Počinje se istraživanjem tržišta i određivanjem potencijala za promociju. Zatim se definiše proizvod, odnosno usluge koja se nude. U tom definisanju će se doći do stavke kome je proizvod namenjen. Tada se određuje ciljna grupa. Nakon što date opšti opis, fokusom na detaljniji i sadržajniji opis doći ćete do definisanja jednog pripadnika ciljne grupe i opisa te ličnosti. 

Ovde se postavlja pitanje generalizacije i stereotipa kojima se nekada pribegava. Primera radi, da li to što određena osoba prati fudbalske utakmice nužno znači da pije pivo i jede kikiriki? Odnosno da li se treba obraćati samo ženama kada se priča o pripremi kolača i održavanju cveća i biljaka? 

Određivanje okvirnih karakteristika kao balans 

Istini za volju, određena doza generalizacije je neophodna kako bi se formirale osnovne osobine određene grupe, ali se takođe treba voditi računa i o tome da se u obzir uzmu i mogući izuzeci. Način određivanja osnovnih karakteristika ciljne grupe naziva se targetiranje. 

Jedan od osnovnih i najčešće korišćenih faktora jeste određivanje starosne grupe, a pored toga publika se može targetirati i prema polu, interesovanjima, mestu stanovanja i slično.

Odabir reklamnog materijala prema brendu 

Raznovrsnost reklamnih materijala usko je povezana sa nepreglednom ponudom različitih proizvoda i usluga na tržištu, pa samim tim odabir reklamnog materijala treba praviti u odnosu na brend koji se promoviše. 

Primera radi, određene cigarete će za reklamni materijal iskoristiti upaljače, odnosno pepeljare. Dakle, svaki put kada budete želeli da zapalite cigaru biće vam potreban upaljač.  Ukoliko taj upaljač na sebi nosi logo određenih cigara on neće ostatiti neprimećen, ako ne na svesnom onda na podsvesnom nivou. 

Isti primer je i za proizvođače pića koji za reklamni materijal biraju čaše, odnosno šolje ako je reč o toplim napicima. Iza ovih prilično logičnih rešenja takođe se krije psihologija. 

Iako možda ne mislite da na vas može uticati to što pijete iz brendirane čaše, važno je da znate da u ovom slučaju “meta” nije vaša svest, već podsvest koja će zapamtiti brend koji vam je često u vidokrugu.

Brendiranje korisnih predmeta za svakodnevnu upotrebu 

S obzirom da cilj većine brendova jeste da “upadnu u oko” način na koji to mogu uspešno uraditi jeste tako što će svoj brend staviti na korisne predmete koje svakodnevno upotebljavamo. Primera radi, na kancelarijski pribor, zidni sat, rančiće i cegere, pa i kišobrane. 

Na ovaj način se postiže to da u različitim situacijama logo brenda bude prisutan, pa samim tim i da ostane u podsvesti potencijalnih korisnika. 

Vizuelni identitet brenda kao važan psihološki faktor

Osim toga što je važno koji reklamni materijal se bira, veliku ulogu igra i vizuelni identitet brenda. Naime, psihologija poručuje da određeni oblici i boje na određen način utiču na publiku. 

Natpis razmišljajte izvan kutije

Verujemo da znate da svaka boja ima svoje značenje, a ono što je interesantno jeste da svaka budi određenu emociju. S obzirom da marketing počiva na evociranju i buđenju određenih emocija kod publike, korišćenje boja je posredan ali efektan način za to. 

Značenje boja za potencijalne potrošače 

Najpoznatiji svetski brendovi uložili su mnogo vremena na odabir boje ili nijanse koja će ih predstavljati, a nije neobična pojava i da određene firme koje se bave srodnim delatnostima, imaju logo u sličnim nijansama.  Za to je zadužena psihologija, i njeno tumačenje boja. 

Evo nekih od značenja boja važnih za marketing: 

  • plava  – poverenje, stabilnost, snaga, pamet, moć 
  • crvena – ljubav, strast, toplina, energija, naboj, bes
  • crna – bogatstvo, elegancija, misterioznost 
  • žuta – toplina, optimizam, energija, pažnja
  • zelena – prirodnost, zdravlje, mir, balans
  • narandžasta – mladolikost, sreća, privlačnost, istaknutost

Dakle, svaka boja nosi određenu poruku i ukazuje zašto bi trebalo da verujete određenom brendu. Takođe, na nesvesnom nivou, boje vezuju neku firmu ili kompaniju sa određenim osećanjima. 

Zaključili bismo da cilj marketinga jeste da probudi osećanja u potencijalnim potrošačima, a da se to može raditi na mnogobrojne načine. U tekstu koji ste pročitali obradili smo temu reklamnog materijala i na koji način on utiče na potrošače, a to je samo jedan segment marketinških mogućnosti. 

Podeli