Šta je online banka i koji su njeni benefiti!

Šta je online banka i koji su njeni benefiti!

Kontrola priliva i odliva novca u određenom periodu nikada nije jednostavna, a naročito ako ne postoji uvid u stanje na računu u svakom trenutku. Online banka približava bankarske usluge i omogućava bolju finansijsku kontrolu sredstava pa se i novac troši namenski.

Upravo zbog toga je izuzetno važno da se što racionalnije raspolaže novce pa da se ne dogodi situacija koja je česta kod klasičnih računa – da bez novca ostanete i pre sledećeg priliva sredstava, a da ne znate koji su sve rashodi pokriveni.

Tada sledi obavezno preračunavanje, podsećanje šta je plaćeno i gde je novac potrošen što je izuzetno zamorno i loš način za kontrolu finansija na mesečnom nivou.

Online banka – pristup računu u svakom trenutku, na svakom mestu

Online banka je savremena bankarska usluga koja koristi internet u svom poslovanju i tako olakšava korišćenje bankarske ponude.

Jedan od temelja internet bankarstva je online pristup računu uz pomoć kompjutera ili mobilnog telefona. Odlična opcija koja dozvoljava priliv i odliv novca u realnom vremenu pa je i jasnije sa koliko novca trenutno raspolaže.

Sve je više korisnika koji na ovaj način raspolažu novcem što je korisno ne samo kroz kontrolu troškova već i realnu uštedu vremena jer se smanjuje potreba za odlazak u banku i plaćanje na taj način.

Bolje praćenje prethodnih transakcija

Usluga online banke je jednostavna i izuzetno pregledna. Nema potrebe uzimati bankarske izveštaje jer u njoj postoji i jasan pregled priliva i odliva novca u svakom trenutku, mesecima u nazad.

Jasno se vide prilivi i odlivi sredstava, ali i kada je koji račun plaćen pa je online banka obezbedila bolju kontrolu sredstava ne samo tokom jednog meseca već i mnogo ranije.

Možete čak videti i prilive i plaćanja ka jednom računu u dužem vremenskom periodu pa je jasno gde je vaš novac otišao i gde bi mogle postojati eventualne uštede.

Beskontaktno plaćanje telefonom kao deo internet bankarstva

Beskontaktno plaćanje je dobilo svoju unapređenu verziju – plaćanje telefonom koje postaje jedna od integralnih usluga svake online banke.

Svaki korisnik koji poseduje pametni telefon može da instalira ponuđenu aplikaciju od banke i svoje kartice smesti u virtuelni novčanik u telefonu. Na ovaj način svako plaćanje se vrši lako i jednostavno, prinošenjem telefona na terminal za beskontaktno plaćanje i to je sasvim dovoljno da se transakcija verifikuje i potvrdi plaćanje.

Ljudi sve češće koriste ovakvu uslugu jer kartice i gotov novac postaju prošlost, a kontrola troškova odlična pa nema nepotrebnih izdataka, kusura u malim apoenima i briga o računima.

Lakše i do drugih usluga banke

Bilo da vam treba neki oblik štednje, kredit ili kontakt sa službenicima, online bankarsko poslovanje će doneti i bolji kontakt sa bankom iako se fizički ne mora odlaziti do nje.

Klijent sada ima mogućnost da video pozivom razgovara sa službenicima banke ili da aplicira za neku od usluga pa da kredit dobije za samo nekoliko sati, a novac virtuelno prenese na štedni račun.

Ovo su samo neki od primera, a zapravo celokupna bankarska ponuda kod online bankarstva može da ima i opciju za virtuelno izvođenje. Tako, primera radi je moguće otvoriti račun jednostavnom online registracijom, uz samo par koraka pristupiti svom računu i raspolagati sa novcem mnogo bezbednije nego pre.

Kontrola finansijskih sredstava započinje sa jasnim pregledom prihoda i rashoda i nešto je što će svakom odgovarati.

Pored online pristupa računu tu su i druge usluge koje se obavljaju putem interneta, a vama kao vlasniku računa daju bolji pregled i raspolaganje sredstvima. Samo tako ćete znati u svakom trenutku koliko novca imate, da li vam je potreban kredit ili bi želeli da nešto novca deponujete na štednju.

Online bankarsko će vam omogućiti brzo i lako obavljanje svih poslova sa bankom.

Podeli