“Kamena uspavanka” Stevan Raičković

Savremeni pesnik!
“Kamena uspavanka” spoj tradicionalnog i modernog!
Forma, teme iz prošlosti.
Obnovi formu sonete! – 14 stihova – 2 katrena + tercine
Strofa –  4 stiha, strofa – 3 stiha?
(Petrarka)
Poreklo soneta –  Frančesko Petrarka – proslavio sonetu.
2. Dante Aligijeri  “Kancanijer” – zbirka ljubavnih pesama
3. Đovani Bokačo  za Lauru – 6. aprila – je sreo na Uskrs u crkvi – platonska ljubav – obožavanje iz daleka!
Najznačajniji
predstavnici humanizma i renesanse (XV-X   v.)
Moderno:
Način izražavanja; spojio je kamen + uspavanka – trebaju da oteraju zle sile – uvodimo se u snove njome!
Hladno, čvrsto, moćno, nežno, mirno –
spojio je nespojivo!!
ANAFRA na POČETKU stiha!
Epifora – ponavljanje istih ili sličnih reči / samoglasnika na KRAJU stiha!
Uglavnom upotrebljava imperativ – zatečenima, zaljubljenima, ubijenima
“Zaustavi se biljo, ne veni” – slikar jedini može da učini ovo – pesma govori o pozivu umetnika;
Umetnost – ima moć da uteši, oplemeni čoveka!
Umetnik svojim radom, umetnošću čini stvari večnim!
Ljudi treba da zastanu u najlepšem trenutku, i tako ostanu srećni!

Podeli