Prolećni baštenski radovi za uspešan razvoj biljaka

Tokom perioda proleća priroda intenzivno buja, budi se iz perioda zimske hibernacije pri čemu zahteva adekvatne meliracione radove. Lepo vreme i prijatne prolećne temperature iskoristite za obnovu bašte, povrtnjaka ili voćnjaka. Početni radovi zahtevaju zemljišne radove, đubrenje i orezivanje. Pojedine biljne vrste poput cveća, zahtevaju ranu prolećnu sadnju radi postizanja punog efekta cvetanja do kasne jeseni. Za gajenje i uzgoj biljaka nije neophodno prethodno usavršavanje već praćenje stanja biljaka i sticanja novog iskustva tokom uzgajanja. Bašta vam pruža lepe plodove vašeg rada, koje možete ubrati ili omirisati kroz raznolike cvetne vrste.

Dete drži zemlju za cveće u ruci

Odabir mešovite zemlje za cveće stimuliše razvoj biljaka

Tokom pripreme zemljišta za prolećnu sadnju, neophodno je slediti agroekološke savete i pratiti uslove sredine, jedan od najbitnijih faktora je odabir kvalitetnog zemljišnog supstrata. Najbolja zemlja za cveće opisana je mešavinom organskih materija koje će stimulisati pravilan rast i razvoj biljaka.

Sa zemljom za cveće obezbeđuje se dodatna prihrana biljkama sa posebnim osvrtom na sadržaj fosfora, magnezijuma, kalijuma i azota. Adekvatnom zemljom za cveće obezbeđuju se hranljive materije sa ravnomernim količinama, koje će biljka dalje koristiti zavisno od načina setve i vremenskih uslova sredine.

Svaka biljka ima različitu potrebu, pri čemu nega direktno zavisi od vrste cvetnice. Zemlja za cveće u osnovi treba da sadrži organske i neorganske komponente koje direktno utiču na stimulaciju, ukorenjavanje i period cvetanja.

Cvetanje biljaka zavisi od načina obrade zemljišta i tipa zemljišnog supstrata

Način obrade zemljišta diktira uspešno cvetanje, razvoj i rast biljaka. Na osnovu prethodnih analiza zemljišta koje podrazumevaju hemijske i fizičke analize zemljišta, sledi primena zemljišnog supstrata odnosno zemlje za cveće. Navedeni saveti odnose se na pripremne radove i sadnju na velikim površinama, sa ciljem razvoja cvećarstva.

Kod uzgoja cveća na veliko ili malo, savetuje se obrada zemljišnih površina ručno, jer svaka cvetnica zahteva posebne zemljišne uslove. Kvalitetan prinos zavisi od odabira zemljišnog supstrata odnosno dovoljne količine stajnjaka, koji se smatra odgovornim za zdravu biljnu sadnicu. Male površine za uzgoj cvetnica pogoduju primeni zemlje za cveće sa prirodnim komponentama treseta, peska, ugljenika ili borove kore.

Kultivacija zemljišta kao osnovni faktor prolećne pripreme

Kultivacijom se postiže osnovna priprema za pravilan rast i razvoj biljnih kultura. Ukoliko se vrši sadnja cveća, kultivacijom se zemlja za cveće ravnomerno raspoređuje i time čuva vlažnost i rastresitost. Kultivacijom se postiže efekat pune plodnosti i ranog razvoja letnjih cvetnica.

Obezbedite zemlji dovoljno rastresitosti koja će omogućiti cirkulaciju vazduha i prodor korena do najdubljih slojeva zemlje. Zavisno od dubine korena biljaka, vršite dodavanje organskih đubriva. Od uspeše pripreme i melioracije zemljišta zavisi period cvetanja, rast i razvoj biljaka. Iskoristite period proleća za aktivne radove koji će dovesti do punog kolora do perioda kasne jeseni.

Primenite savete iskusnih baštovana za zalivanje biljaka

Uspešan rast i razvoj biljaka uz ravnomerno usvajanje hranljivih materija zavisi od redovnog zalivanja. Dovoljna količina svetlosti odnosno sunčevih zraka, prihrana i zalivanje, predstavljaju ključne faktore bujnog razvoja cvetnica. Iako zalivanje biljaka izgleda jednostavno bez posebnih zahteva, neophodno je slediti vremenske savete iskusnih baštovana.

Ukoliko bašta na otvorenom sadrži dosta cvetnih vrsta različitog karaktera, njihova kombinacija je dejstvo međusobne sinergije odnosno simbioze staništa. Tokom toplih letnjih dana biljkama je neophodno dovoljno vode, koju će ravnomerno koristiti čitavog dana. Navedeni slučaj zahteva zalivanje u ranim jutarnjim satima, upravo zbog manje evapotranspiracije i brže intercepcije.

Obzirom da kišom biljka dobija ravnomernu količinu vode i akumulirane vlage, tokom redovnog zalivanja dodajte mineralna đubriva u blažem obliku. Opredelite se za mineralni sastav zemljišnog supstrata koji dugotrajno obezbeđuje zelenilo listova i bujne mirisne cvetove. Zavisno od veličine saksije i ukorenjenosti biljaka, dozirajte neophodnu količinu vode.

Koristite prirodne materijale poput malča za uređenje cvetnih površina. Pored dekorativnog uređenja, malč utiče na održavanje vlažnosti zemljišta uz sprečavanje širenja korovskog bilja.

Podeli