Udžbenici – uticaj udžbenika na razumevanje gradiva sa časova

Da li ste se ikada pitali kakav uticaj imaju udžbenici na razumevanje gradiva? Koliko su oni zaista korisni za sticanje dugoročnih znanja o određenim oblastima koje se obrađuju u obrazovnim ustanovama? 

Crvena jabuka na kjnigama koje se nalaze na stolu

Svi znamo da su udžbenici edukativni materijali koji su izrađeni od strane jednog ili više autora i da je njihova namena da učenicima pruže sveobuhvatno znanje iz raznih oblasti. Međutim, malo ko zna koliki je zaista njihov značaj i do koje mere su oni efektivni u nastavi.

Svaki nastavni program podrazumeva kvalitetne udžbenike, kao što su Data Status udžbenici za sve razrede osnovne i srednje škole, koji će svim učiteljima, nastavnicima i profesorima biti od velike pomoći prilikom edukacije učenika.

Evo kako udžbenici zapravo utiču na celokupno shvatanje gradiva sa časova.

#1 Sadrže sve bitne informacije na jednom mestu

Koliko će neko predavanje na času biti razumljivo, pre svega najviše zavisi od učitelja i nastavnika koji su zaduženi da učenicima prezentuju gradivo na najbolji mogući način. Bez adekvatnog pristupa đacima, malo koje predavanje se može smatrati uspešnim.

Udžbenici služe da svojim sadržajem obogate i utvrde već stečeno znanje određenih lekcija zahvaljujući svim bitnim informacijama na jednom mestu. Važna je struktura gradiva koja će đacima pomoći da se fokusiraju na bitne stvari kao što su: određene definicije, nezaobilazni datumi i događaji, konkretni primeri, detaljnija objašnjenja, itd.

Dobro napisano gradivo je ono koje je razumljivo napisano i prilagođeno uzrastu kome je namenjeno. Struktura je ovde ključna jer omogućava đacima da steknu širu i jasniju sliku o samom predavanju sa časa.

#2 Pomažu u organizaciji učenja i olakšavaju đacima  

Kakvo god da je razumevanje gradiva sa predavanja, mnogi đaci vrlo brzo zaborave većinu stvari koje su čuli od učitelja ili nastavnika Jedni učenici se pitaju odakle početi, drugi šta izdvojiti kao najvažnije podatke, treći pokušavaju da rezimiraju predavanja iz svezaka, i slično.

Za sve to su se udžbenici pokazali kao najbolje rešenje koje će im, pre svega, pomoći da se dobro organizuju u učenju i da tačno znaju šta je suština lekcije, koje su najvažnije stvari koje moraju da se zapamte i šta je ono što nikako ne smeju izostaviti

#3 Primeri iz udžbenika pojašnjavaju razne definicije

Devojka koja drži knjige u ruci

Bilo da se radi o udžbeniku iz istorije, geografije, biologije, matematike, engleskog, srpskog, itd., svaka oblast i većina lekcija može najbolje da se objasni kroz primere u knjizi.

U praksi je veoma čest slučaj da đaci mnogo bolje razumeju lekcije sa časova ukoliko pogledaju konkretan primer u udžbeniku. Većina definicija, koje mogu da zvuče veoma stručno i nejasno, automatski postaju jasnije čim su podržane slikom ili dodatnim tekstom koji je dodatno pojašnjavaju. 

#4 Daju širu sliku o gradivu i podstiču na dodatna istraživanja

Udžbenici su idealni za širenje slike o gradivu sa časova. Zanimljiv i koristan sadržaj će držati pažnju i doprineće tome da svaki čitalac upotpuni i proširi već stečeno znanje sa časa, naročito ako ga pročita i ponovi nekoliko puta.

Za sve one učenike koji uživaju u sticanju vrednih znanja iz oblasti koje ih interesuju, dobar udžbenik može da ih zainteresuje da se dodatno informišu i edukuju o interesantnim temama i lekcijama putem edukativnih sajtova, foruma, online portala i novina, drugih knjiga i enciklopedija, kod nastavnika, prijatelja, i tome sl.

Najvažnije je probuditi entuzijazam kod đaka kojima će udžbenik služiti kao odlična polazna tačka za dalje usavršavanje i napredovanje.

Udžbenici su najbolji saveznici za savladavanje lekcija

Videli smo koji su sve benefiti kvalitetnih udžbenika u školama. Iako ih neki đaci ne vole, oni su neminovno najbolji saveznici u savladavanju gradiva jer su napisani da pomognu da se prodre u suštinu gradiva, da đaci steknu kvalitetno i široko znanje o svim mogućim lekcijama. 

Njihova moć je zaista velika, jer mogu da probude interesovanje za dodatna istraživanja nekih lekcija, a često su i presudni faktori u određivanju sudbine kod dece i mladih u pogledu odabira karijere za ceo život.

Podeli