5 grešaka u seminarskom radu koje MORATE da izbegnete

Seminarski rad predstavlja samostalnu analizu zadate literature. Ova, verovatno ne najomiljenija predispitna obaveza, često nosi dosta bodova. Ako ste početnik, koliko god pazili možete propustiti bitne stvari. Beleške ističu na šta treba obratiti pažnju, kako ne biste napravili greške koje se ne praštaju!

greska-propust

Promašena tema

Ono što se od vas zahteva, može se razlikovati od kursa do kursa. Nije neuobičajeno da asistenti pripreme kratko uputstvo za pisanje. U tom slučaju, najbolje je prvo detaljno proučiti taj materijal. Utvrdite šta je tačno vaša tema i koja literatura vam stoji na raspolaganju.

Ako niste bili dovoljno pažljivi tokom semestra, pravo je vreme da odete na konsultacije. Zadatak asistenta je da vam pruži svu pomoć oko predispitnih obaveza.

slika

Zapamtite: što bolju pripremu obavite, manje vremena ćete potrošiti na ovaj zadatak.

Pravopis i gramatika

Jako važna stvar. Stupanjem u akademski svet, od vas se zahteva tačnost. Svakako ne želite da vaš trud propadne zbog ovakvih grešaka.

Savet: Kad god se dvoumite oko neke reči, proverite! Više puta iščitajte tekst i ispravite greške. Odštampajte ga i zamolite nekoga da pročita i za vas označi propuste, ako ih ima.

Plagiranje

Napisali ste rad, ali niste označili tekst koji ste preuzeli od drugih autora. Ovo je velika greška (namerna ili nenamerna) i u tom slučaju tretira se kao krađa. Treba istaknuti doslovne citate i parafraze, a u samom tekstu možete uputiti na neko delo.

Traženje literature za seminarski rad

Svaki izvor koji se na bilo koji način pominje u vašem tekstu, mora biti naveden u spisku literature na kraju rada. Obavezno pogledajte i kako se citira i navodi literatura u seminarskom radu.

Nepostojanje poredka

Svaki seminarski rad mora imati uvod, razradu i zaključakm a saznajte i kako napisati seminarski rad za desetku, kroz korisne savete i primere. Trudite se da budete što jasniji i držite se teme. Planirajte da jedan deo vremena posvetite sređivanju teksta. Rečenice ne treba da budu preduge. Zaokružite misao u jednu celinu.

Ne morate da pratite redosled izlaganja autora. To se takođe može prepoznati kao greška. Vaš zadatak nije prepričavanje gradiva već kritički osvrt, analiza, problematizovanje neke teme.

Kašnjenje

Na početku, studenti dobiju informaciju koji su krajnji rokovi za predaju seminarskog rada. Počnite sa pisanjem na vreme. Kašnjenje se ne toleriše.

Savet: počnite sa pisanjem najkasnije pet dana pre isteka roka.

Kakva su vaša iskustva? Šta biste dodali na ovu listu? Pišite nam u komentarima.

Podeli