Ambalaža i pakovanje robe

Ambalaža – sud, okvir, omot, materijal.
Pakovanje – skup operacija vezanih za stavljanje proizvoda u ambalažu.

Funkcije ambalaže:

  • zaštitna, štiti od atmosferskih uticaja (toplota, vlaga), mehaničkih (lom, kvar), hemijskih (delovanje sa proizvodom, atmosferom), mehaničkih nečistoća (prašina, prljavština), životinja (pacovi, miševi), mikroorganizama (napadaju hranu)
  • prodajna, komercijalna funkcija – daje informacije o proizvodu, privlači pažnju kupca

Ambalažni materijal : mehanička svojstva, da ne upija miris, vlagu, ne smeju da reaguju sa proizvodom I izmedju sebe.

Podela i vrste ambalaže

Podele ambalaže, mogu biti prema funkciji, prema trajanju, prema vrsti proizvoda koji se pakuje u ambalažu.

Prema funkciji:

  • transportna, velika(cisterne, gajbe, burad, džakovi)
  • komercijalna(maloprodajna) ambalaža, originalno potrošačko pakovanje, proizvod koji dolazi u trgovinu

Prema trajanju:

  • nepovratna, uračunata u cenu proizvoda
  • povratna, nije uračunata u cenu proizvoda (pivske flaše, tegle)

Prema vrsti proizvoda koji se pakuje u ambalažu:

  • ambalaža za prehrambene proizvode
  • ambalaža za hemijske proizvode
  • ambalaža za farmaceutske proizvode
  • ambalaža za kozmetičke proizvode

Prema vrsti materijala:

Podeli