Kako samopouzdanje utiče na lični uspeh i kako ga povećati

Da je samopouzdanje važan faktor ličnog uspeha učimo na sopstvenom iskustvu već od prvih školskih dana. Samopouzdanje je u korenu ne samo naših javnih nastupa već i svake društvene interakcije i zbog toga je na njemu jako važno raditi.

Kompleksnost samopouzdanja ogleda se u tome da je ono zavisno od velikog broja drugih faktora među kojima su i obrazovanje, fizički izgled i komunikacione sposobnosti. U ovom tekstu otkrivamo kako to nisko samopouzdanje može usporiti vaš put ka uspehu, kao i na koje sve načine možete raditi na podizanju uverenja o sopstvenoj vrednosti.

Obrazovanje kao ključ (ne)uspeha

Obrazovanje se dugo smatralo jednim od glavnih okidača društvene pokretljivosti. Obrazovaniji ljudi uvek su lakše pronalazili poslove, snalazili se u novim situacijama i postajali bogatiji. Uverenja koja više obrazovani ljudi imaju o sebi pozitivnija su od onoga kako neko sa nižim obrazovanjem gleda na sebe (i druge), i samim tim je i uspeh ovih ljudi verovatniji.

Sa druge strane, i sam pristup obrazovanju može biti deo procesa sticanja samopouzdanja. Ljudi sa prirodno nižim samopouzdanjem najčešće će verovati više drugima nego sebi i fokus će stavljati isključivo na formalno obrazovanje, dok će oni samouvereniji kontinuirano istraživati načine da se i neformalno obrazuju što se u mnogo slučajeva pokazalo kao visokoefikasno na putu ka uspehu.

Mnogi uspešni ljudi, poput Bil Gejtsa i Stiv Džobsa nisu završili fakultete i dostigli nivo visokog obrazovanja, već su karijere izgradili verujući u sebe i neformalno učeći visokokorisne stvari koje su pretočili u nešto finansijski veoma isplativo.

Fizički izgled i uspeh

Ne postoji osoba koja je savršeno zadovoljna svojim fizičkim izgledom. Svakodnevnom samoanalizom uvek ćemo pronalaziti nešto što nas čini nesigurnima, i to će se odraziti na naše samopouzdanje. Onda kada želimo da upoznamo nekoga novog, ali i onda kada pomislimo kako je vreme da zatražimo unapređenje ili povišicu na poslu.

Sa razvojem industrije lepote, naš izgled sve više prelazi u naše ruke i samouvereni ljudi su upravo oni koji biraju da se različitim savremenim procedurama izbore sa onim što ih čini nesigurnim. Problem pojavljivanja znaka starenja na primer, rešiv je redovnim i preventivnim procedurama kao što su hijaluronski fileri, odgovorni za hidrataciju kože. Ova procedura se za još ubedljivije i trajnije rezultate može kombinovati i sa dermatološkim laserima, poput Alma lasera koji savršeno uklanjaju hiperpigmentacije na našoj koži.

Ovakvi tretmani ne samo da prikrivaju znakove starenja, već su veoma korisni i leti kada je naš izgled podložniji štetnom uticaju sunca. Kada želimo da menjamo svoj izgled u korist samopouzdanja, važno je da biramo što sigurnije i trajnije procedure.

Komunikacione sposobnosti

Elokvencija, ali i sposobnost preciznog izražavanja sopstvenih misli, u velikoj meri se mogu odraziti na naše uspehe. Sa druge strane, odsustvo elokvencije je nešto u čemu se nedostatak samopouzdanja može videti gotovo momentalno. Neprecizno izražavanje misli, zamuckivanje ali i izbegavanje konflikata u komunikaciji, jasne su odlike osobe koja ne vrednuje sebe visoko i koja svakoj interakciji pristupa sa unutrašnjim neskladom i sumnjama.

Sve ovo odražava se na nesposobnost osobe da izrazi svoje želje, stavove i mišljenja i poboljša svoj položaj u društvu, ali i da omogući ljudima da je bolje upoznaju. Zbog toga se i metodi uspešne komunikacije uče. Osnova kvalitetne komunikacije svakako je usavršavanje jezika, učenje stranih jezika, ali i čitanje za poboljšanje vokabulara. Osim toga, proučavanje različitih tehnika poput nenasilne komunikacije može biti odlično za sve one koji žele da učine konflikte produktivnim.

Samouvereni ljudi su jaki, otvoreni, sabrani i uvek spremni za izazove jer ne moraju da se svakodnevno bore i sa unutrašnjim konfliktima. Oni žive u skladu sami sa sobom i na taj način lakše se bore protiv svake spoljašnje pretnje ili izazivača anksioznosti.

Ono što nam svima ide u prilog jeste činjenica da danas postoji bezbroj efikasnih načina da pobedimo svoje unutrašnje nesigurnosti i strahove, da promenimo sebe na bolje i postanemo baš ti samopouzdani uspešni ljudi koje smo do juče posmatrali sa strane sa zavišću ili divljenjem.

Podeli