Gde se leče studenti – vodič kroz zdravstveno osiguranje studenata

Jurcanje i selidba od šaltera do šaltera ne zaobilaze nas ni kada smo bolesni – uvek fali još jedan papir, uverenje, neko je na pauzi… Skratite sebi put i pogledajte ovde kako da ostvarite svoje pravo na zdravstveno osiguranje za studente, mesta gde se možete lečiti, kao i zakonske okvire za ostvarivanje tog prava.

lekovi i termometar

Zdravstveno osiguranje za redovne studente uređuje se Zakonom o zdravstvenom osiguranju; zdravstveno osiguranje studenata preko fakulteta, tj ono koje stičete statusom studenta, vaše je pravo do kraja školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine.

Šta vam treba od dokumenata i kome se podnose

Ovi dokumenti su vam potrebni kako biste se prijavili za državno zdravstveno osiguranje ili izvadili zdravstvenu knjižicu:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • potvrda MUP o prijavi prebivališta ili važeća lična karta – fotokopija ili očitana biometrijska lična karta;
 • potvrda ili druga vrsta dokaza koji izdaje prihvatna stanica, odnosno druga ustanova socijalne zaštite sa utvrđenim identifikacionim podacima o licu;
 • potvrda o školovanju za lica od 18 do 26 godina života.

Ovo je potrebno odneti u Republički fond za zdravstveno osiguranje na teritoriji opštine na kojoj ste prijavljeni.

Ukoliko ste osigurani preko zaposlenog roditelja, dovoljno je da im date uverenje da ste redovan student i zdravstvenu knjižicu – firma u kojoj su zaposleni zadužena je za overu knjižice i zdravstveno osiguranje.

Studentske kartice i zdravstveno osiguranje

ISIC/EYCA studentska čip kartica

Ova kartica obezbeđuje vam Uniqa osiguranje od posledica nezgoda gde god da ste, u bilo koje vreme; pored toga, na studentskoj poliklinici u Beogradu kartica se koristi kao elektronski zdravstveni karton.

Korisnici EYCA Evropske omladinske kartice osigurani su preko Uniqa osiguranja od posledica nesrećnog slučaja, dobijaju besplatno zdravstveno osiguranje u zemlji i tokom putovanja u svim zemljama sveta.

Ova kartica refundira:

 • troškove lečenja nastale usled nezgode do 10.000,00 dinara;
 • troškove lečenja do 5.000 evra.

Na kojim mestima se studenti mogu lečiti?

Ukoliko ste iz Beograda i u njemu studirate, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarujete na uobičajen način, i nema dodatnih pravila: osim u Studentskoj poliklinici, možete se lečiti i kod svog izabranog lekara u najbližem Domu zdravlja.

Studenti koji su otišli u drugi grad radi studija mogu da prebace zdravstveni karton u grad u kome studiraju: potrebno je odjaviti se iz dotadašnjeg i prijaviti u koji se Dom zdravlja prebacujete.

Međutim, ako odlučite da prebacite karton u drugi grad, gubite pravo na lečenje u Domu zdravlja iz kog ste izmestili karton.

Ukoliko odlučite da ne prebacujete karton u grad u kom studirate, preostaje vam Studentska poliklinika, odlazak kod privatnog lekara ili putovanje u rodni grad na lečenje – jer vas u Dom zdravlja gde nemate karton neće primiti.

Studentska poliklinika

Za lečenje u Studentskoj poliklinici potrebna vam je overena zdravstvena knjižica i indeks.

Starosna granica za lečenje preko Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata je navršenih 26 godina, kada studenti gube pravo da se budu zdravstveno osigurani po osnovu činjenice da studiraju (preko roditelјa, porodične penzije…), ili po prestanku studiranja.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ima ove ispostave:

Šta pokriva obavezno zdravstveno osiguranje?

 • lekove na recept sa Liste lekova koja se izdaje na teret RFZO;
 • lekove koji se daju pacijentima u ustanovama;
 • osnovne i specijalističke preglede;
 • laboratorijske analize;
 • snimanje na rendgenu, ultrazvuku, skeneru, magnetnoj rezonanci, gama nožu;
 • operacije, ugradnje stentova, pejsmejkera;
 • dijalize bubrežnih bolesnika;
 • ugradni i potrošni sanitetski materijal, ishranu i energente za lečenje u bolnicama;
 • vakcine;
 • stomatološke usluge;
 • dva pokušaja vantelesne oplodnje;
 • ortopedska i invalidska pomagala prema pravilniku;
 • troškove bolovanja dužeg od 30 dana;
 • upućivanje u banju na rehabilitaciju;
 • upućivanje na lečenje u inostranstvo prema pravilniku i indikacijama.

Šta nakon diplomiranja?

Po završetku studija, ili nakon što napunite 26 godina, gubite pravo na studentsko zdravstveno osiguranje ili da budete osigurani preko roditelja.

Za zdravstveno osiguranje za studente preko 26 godina potrebna su ova dokumenta:

 • važeća lična karta – fotokopija ili očitana biometrijska lična karta/ potvrda o prebivalištu od MUP ako nemate ličnu kartu ili potvrda o privremenom boravku za stranca;
 • izjava o prihodima iznad cenzusa ili Potvrda sa fakulteta za studente starije od 26 godina ili Rešenje o neplaćenom odsustvu ili rešenje APR o privremenoj odjavi obavljanja delatnosti za preduzetnike;
 • fotokopija radne knjižice – original na uvid.

Cenzus za besplatno zdravstveno osiguranje propisuje maksimalan iznos mesečne plate koji prima neko iz domaćinstva; ovo pravo ne može ostvariti ukoliko neko iz porodice prima više od propisanog iznosa.

Ukoliko ste kada diplomirate nezaposleni, možete ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu podnošenjem ovih dokumenata u Nacionalnu službu za zapošljavanje:

 • fotokopiju lične karte (i original na uvid);
 • važeće rešenje o utvrđivanju prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti od
  Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja;
 • prijavu na zdravstveno osiguranje.

Ukoliko imate preko 26 godina, a zaposleni ste preko studentske zadruge, imate pravo na zdravstveno osiguranje do tridesete godine – dokle je i moguće i raditi preko zadruge.

Privatno zdravstveno osiguranje je još jedna od opcija – može se kupiti u nekoliko osiguaravjućih kuća u zemlji, a cene i uslovi zavise od paketa za koje se opredelite.

Na šta studenti polažu prava pri lečenju?

Zdravstveno osiguranje studenata podrazumeva sve podrazumevane lekarske preglede, procedure, terapije i tretmane, što znači i da su medicinski uređaji i drugi proizvodi, uračunati u cenu podrazumevano osiguranje, osim ukoliko medicinski uređaji ili proizvodi koji studentima mogu zatrebati, nisu deo medicinskog kapaciteta ustanova za zdravstveno osiguranje studenata. U tom slučaju se studenti usmeravaju na ostale zdravstvene ustanove koje su u mogućnosti da detaljno sprovedu potrebne intervencije / lečenje i druge stavke važne za prevenciju, tretiranje ili terapiju studenata

Podeli