Studentska poliklinika u Kragujevcu

Studentska poliklinika u Kragujevcu nalazi se u ulici Čiče od Romanije broj 2 i predstavlja deo Službe za zdravstvenu zaštitu studenata. Ako ste student u Kragujevcu, ovo su sve neophodne informacije koje vam mogu biti od pomoći.

Studentska poliklinika karton

Ko može da koristi usluge Studentske poliklinike u Kragujevcu?

Kao i u svakom gradu u Srbiji, usluge Studentske poliklinike u Kragujevcu mogu da koriste svi studenti kragujevačkog univerziteta, kao i drugih visokoškolskih ustanova na području Kragujevca.

Adresa, broj telefona i radno vreme Studentske poliklinike u Kragujevcu

Adresa: Ogranak Erdoglija, ul. Čiče od Romanije br.2 (1.sprat)

Kontakt telefon: 034/ 323-476

E-mail: domzdrkg@gmail.com

domzdrkg@microsky.net

Web: www.dzkg.rs

Radno vreme:

07.00 – 20.00 radnim danom

07.00 – 13.30 subotom

Nedeljom i praznicima – dežurni objekti od 07:00-19:00

Kako da otvorite karton i izaberete svog lekara u Studentskoj poliklinici u Kragujevcu?

Ova služba funkcioniše po principu individualnog odabira lekara.

Vaš izabrani doktor opšte medicine ili doktor specijalista iz oblasti ginekologije obavlja vašu zdravstvenu zaštitu zajedno sa svojim timom, koji čine medicinske sestre i tehničari.

Svog lekara ćete izabrati onog trenutka kada otvorite karton na Studentskoj poliklinici.

Kako biste prebacili svoj karton iz Doma zdravlja u kom ste se prethodno lečili, neophodno je da odete u konkretan Dom zdravlja i zatražite prebacivanje vašeg kartona u Studentsku polikliniku. Tada ćete dobiti potvrdu da je vaš zahtev prihvaćen i kroz nekoliko dana vaš karton biće prebačen na novu lokaciju, na kojoj ćete se lečiti dok god ste student.

Obaveznim vidom zdravstvenog osiguranja obuhvaćeni su svi studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

U slučaju da dolazite iz drugog grada i da samo studirate u Kragujevcu, neophodno je da otvorite novi karton na Studentskoj poliklinici u Kragujvcu.

Za strane studente koji studiraju na kragujevačkom univerzitetu, informacije su istaknute na svim fakultetima. Njima je, za ostvarivanje zdravstvene zaštite potrebno posedovanje  zdravstvenog lista, koji izdaje RZZO – Filijala Kragujevac (tel. 034/ 335-491).

Delatnosti Službe za zaštitnu zaštitu studenata

Služba za zdravstvenu zaštitu studenata pruža studentima usluge zdravstvene zaštite, preventive i kurativne zdravstvene zaštite iz oblasti opšte medicine, ginekologije, laboratorijske i druge dijagnostike, kao i određivanje terapije za potrebe studenata.

Koja su zaduženja vašeg izabranog lekara?

Vaš izabrani lekar:

  • organizuje i sprovodi mere na čuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca
  • radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti
  • vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenata
  • ukazuje hitnu medicinsku pomoć
  • upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, odnosno kod lekara specijaliste i usklađuje mišljenja i predloge za nastavak lečenja pacijenata
  • propisuje lekove i medicinska sredstva
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom

U slučaju kada je to potrebno, izabrani lekar upućuje pacijenta na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Nakontoga, sa svim rezultatima, nalazima i dokumentima dolazite ponovo kod svog izabranog lekara koji vodi potpunu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju svog pacijenata.

Sistematski pregled za studente prve i treće godine u Kragujevcu

Svi studenti koji upisuju prvu ili treću godinu studija u Kragujevcu, obavezni su da izvrše sistematski pregled u Studentskoj poliklinici u Kragujevcu, bilo da su na budžetu ili se samofinansiraju.

Prilikom sistematskog pregleda neophodno je da sa sobom ponesete indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

Sistematski pregled podrazumeva pregled kod lekara opšte medicine, a za devojke i kod ginekologa. U slučaju da lekar proceni da je neophodno, sistematski pregled može uključiti i laboratorijske i konsultativne preglede.

U slučaju da to nisu pre učinili, na sistematskom pregledu studenti imaju obavezu da se opredele za izabranog lekara opšte medicine, a devojke moraju odabrati i ginekologa.

Rasporedi sistematskih pregleda zavise od konkretnog fakulteta, te tako termin sistematskih pregleda možete naći na oglasnoj tabli svog fakulteta.

Jednomesečne akcije u Studentskoj poliklinici Kragujevac

U cilju prevencije i savetovanja o zdravom životu, kao i unapređenja zdravlja studentske populacije u svom gradu, Studentska poliklinika u Kragujevcu pokrenula je niz jednomesečnih akcija.

Svaki mesec u godini posvećen je određenom obliku poremećaja zdravlja. Shodno tome, studenti se svakog dana u određenom mesecu pozivaju na pregled kod svog lekara ili na savetovanje o konkretnoj temi koja je aktuelna u vidu jednomesečne akcije.

Lekarska uverenja za smeštaj u studentske domove u Kragujevcu

Izdavanje lekarskih uverenja za smeštaj u studentski dom i upis na visokoškolske ustanove nisu obuhvaćeni uslugama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i naplaćuju se po važećem cenovniku Doma zdravlja Kragujevac.

Savetovalište za studente u Kragujevcu

U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu studenata postoji Internet savetovalište za studente.

Svrha ovog projekta je pružanje pomoći u rešavanju zdravstvenih problema i nedoumica sa kojima se studenti često susreću, a retko obraćaju lično izrabranom lekaru.

S obzirom na to da je Internet sastavni deo života za studente 21. veka, Internet savetovalište nudi neposrednu pomoć, bez formalnih koraka poput davanja ličnih podataka, indeksa, zdravstvene knjižice ili lične karte.

Procedura je jednostavna, potrebno je samo poslati e-mail, a izabrani lekari će u saradnji sa konsultantima – lekarima specijalistima ili studentima volonterima odgovoriti u roku od 48-72 sata na postavljeno pitanje.

Sva pitanja i odgovori će takođe biti objavljeni na veb sajtu Doma zdravlja Kragujevac – Služba za zdravstvenu zaštitu studenata, uz prethodnu saglasnost osobe koja je postavila to pitanje. Ovaj korak radi se sa ciljem da i drugi studenti koji nisu postavili pitanje, a imaju problem, mogu da pročitaju stručno mišljenje i stručni savet.

Osim dela sa pitanjima i odovorima, studenti će moći da pročitaju i stručne članke na različite zdravstvene teme, kao i informacije u vezi promotivnih aktivnosti koje organizuje Služba za zdravstvenu zaštitu studenata u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i studentskim organizacijama.

Pozivamo vas da vodite računa o svom zdravlju, da se odazovete na jednomesečne akcije koje vrši Studentska poliklinika u Kragujevcu i da na taj način vršite prevenciju i budete informisani o svom zdravstvenom stanju. Takođe, posetite sajt Doma zdravlja Kragujevac i informišite se o odgovorima koja su lekari dali na pitanja vaših kolega iz Kragujevca.

Podeli