Studentska ISIC i EYCA kartica – pogodnosti za studente

Pogledajte šta su ISIC & EYCA studentske kartice koje studentima omogućavaju brojne popuste, propusnice u menze i druge pogodnosti tokom studiranja. Evo detaljnog objašnjenja kako se ISIC & EYCA studentske kartice vade, ko ih može izvaditi i kako funkcionišu.

Studentske kartice EYCA i ISIC

ISIC studentska kartica – International Student Identity Card

ISIC – International Student Identity Card je međunarodni studentski i učenički  idеntifikаciоni dоkumеnt. Studentska kartica ISIC je zvanični dokument koji potvrđuje da je njen nosioc učenik ili student jer ne postoji mogućnost falsifikovanja.

Posedovanje studentske kartice je nеоphоdno zа kоrišćеnjе uslugа smеštаја i ishrаnе Ustаnоvе Studеntski cеntаr „Bеоgrаd“. Zbog toga je studenti obično nazivaju “kartica za menzu” usled neznanja o njenim višestrukim mogućnostima. Pored toga koristi se i kao zdrаvstvеni kаrtоn u Studеntskој pоliklinici.

Podaci koje sadrži ISIC studentska kartica

Studentska kartica ima dva čipa – kontaktni i beskontantni.

 • Kontaktni čip kartice sadrži lične podatke o korisniku (ime, prezime, adresa i mesto stanovanja), zatim podatke o studiranju (naziv visokoškolske ustanove, godina studija i status studija), podatke o smeštaju studenta (naziv doma u kome je smešten, kapacitet doma i kategorija sobe), podatke o ishrani (broj kupljenih meni obroka za tekući mesec), a pored toga i podatke vezane za elektronski novčanik i podatke o lekarskom pregledu ukoliko korisnik ima ovakve podatke.
 • Beskontaktni čip (antena) kartice koristi se za evidenciju prisutnosti na predavanjima na nekim fakultetima, za evidenciju prolaska kroz vrata studentskih domova, za ulazak u čitaonice i slično.

Od podataka koji su vidljivi na samoj kartici, bez korišćenja čitača za kartice, navedeni su lični podaci studenta (ime, prezime i datum rođenja), zatim fotografija studenta, potom naziv visokoškolske ustanove koju student pohađa, broj indeksa, broj studentske kartice i međunarodne licence koje omogućavaju popuste – EYCA/ISIC.

Cilj je da studentska kartica bude jedinstveni dokument koji će studenti moći da koriste u većini studentskih aktivnosti.

ISIC popusti sa ovom studentskom karticom

Pored identifikacione funkcije, pomoću ISIC studentske kartice može se ostvariti preko 150.000 popusta u 130 zemalja sveta. Popusti se odnose na muzeje, pozorišta, biblioteke, razne kurseve, autobuski, železnički i avionski prevoz u određenim kompanijama, hotele, hostele, kafiće, shopping centre, fitnes centre, festivale, sportske manifestacije itd.

Možete izvršiti pretragu popusta po kriterijumima koje unesete u formu, a mi smo u nastavku za vas izdvojili pogodnosti ISIC čip kartice za koje verujemo da će vam koristiti.

Unapredite engleski jezik

Uz ISIC karticu imate mogućnost da unapredite znanje engleskog jezika. Dobijate 90 dana besplatnog pristupa za učenje online, bilo gde, bilo kada, na svim nivoima i tempom koji vama odgovara. Sve što vam je potrebno je računar i pristup internetu. Da pristupite formi za pristup besplatnom online kursu kliknite ovde.

Pored učenja engleskog jezika, ukoliko se pripremate za polaganje IELTS ispita The British Council u saradnji sa ISIC-om vam pružaju mogućnost da se pripremite uz pomoć probnih testova sa odgovorima i primerima, a uz to vam daju odlične savete kako da uspešno položite pisani deo ispita.

Šta je EYCA kartica?

EYCA – The European Youth Card je omladinska kartica namenjena svim mladima od 7 do 30 godina starosti, bez obzira da li ste učenik, student, zaposleni ili nezaposleni. Njena svrha je da, uz omogućavanje popusta, podstakne mlade da budu informisani o dešavanjima i da istraže svet kao punopravni članovi Evrope.

EYCA popusti sa ovom omladinskom karticom

Posedovanjem ove čip kartice ostvarujete popuste širom sveta na kulturne sadržaje, smeštaj, putovanja, kupovinu i drugo. Možete izvršiti pretragu svih popusta od postojećih 60.000 popusta koje vam omogućava EYCA omladinska čip kartica, po željenim kriterijumima koje unesete u postojeću formu.

Pored ovih pogodnosti EYCA čip kartica donosi još pogodnosti:

 • Uniqa osiguranje od povreda i besplatno putno osiguranje
 • Societe Generale platne kartice uz posebne pogodnosti
 • European Youth Portal gde ćete imati pristup informacijama za mlade na evropskom nivou
 • Eurodesk gde ćete imati pristup evropskom online magazinu za mlade.

EYCA osiguranje

Svi korisnici EYCA Evropske omladinske kartice imaju specijalne pogodnosti u osiguranju UNIQA. Posedovanjem kartice osigurani su od posledica nesrećnog slučaja, dobijaju besplatno zdravstveno osiguranje u zemlji i tokom putovanja u svim zemljama sveta.

Troškovi koje refundira osiguranje su sledeći:

 • Troškovi lečenja nastali usled nezgode – 10.000,00 din
 • Smrt usled nezgode – 50.000,00 din
 • Troškovi lečenja do 5.000€
 • Troškovi transporta posmrtnih ostataka – 1.500€

Za boravak u inostranstvu potrebno je uzeti polisu Uniqa osiguranja za putovanje pre polaska. Polisu priznaju sva diplomatska i konzularna predstavništva i pokriva osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i zdravstveno osiguranje.

U zemljama Šengenskog sporazuma Uniqa osiguranjem je pokrivena kompletna zdravstvena zaštita, dok je zemlje koje zahtevaju izdavanje pojedinačne polise zdravstvenog osiguranja potrebno uzeti potvrdu za osiguranje do 5.000e. Možete se osigurati i na sumu preko 5.000e sa popustom od 25% uz EYCA Evropsku omladinsku karticu.

Šta se dešava ako doživite nezgodu?

Ukoliko dođe do nezgode, refundacija troškova vrši se preko GPA agencije i potrebno im je dostaviti sledeću dokumentaciju na aktuelnu adresu:

 1. Fotokopija lične karte
 2. Fotokopija EYCA omladinske kartice
 3. Fotokopiju kartice sa računom iz banke (može i račun roditelja)
 4. Fotokopije celokupne dokumentacije od lekara
 5. Popunjenu prijavu nesrećnog slučaja

Dokumentacija će biti prosleđena Uniqa osiguravajućoj kući i u roku od mesec dana na adresu navedenu u prijavi nesrećnog slučaja stići će rešenje, a isplata na račun.

Aktivacija ISIC i EYCA kartica

Za obe kartice ISIC i EYCA neophodna je aktivacija po preuzimanju kartice kako bi mogli da iskoristite sve pogodnosti koje licence ISIC i EYCA omogućavaju. Na ovom linku možete izvršiti aktivaciju vaše kartice.

Aktivacija kartice ISIC ili EYCA je jednostavan proces koji se završava unosom podataka sa kartice (datum izdavanja / isteka i broj kartice).

Nadamo se da vam je naš vodič za kartice ISIC i EYCA pomogao! Ukoliko na neki način možemo dopuniti / unaprediti vodič, slobodno nam pišite.

Podeli