banner-2

Magazin: Srpski jezik druga godina

Najnovije

Vuk Stefanović Karadžić napisao je, u obliku iscrpne biografije, žitije Hajduk Veljka Petrovića. Ovaj spis prati život srpskog junaka od...

Povareta je kratka novela Sime Matavulja, pripovedača iz epohe realizma. Pripovetku Povareta Simo Matavulj smešta u opus zbirke pripovedaka iz...

Šajkaši su srpski graničari koji su na Dunavu, u lakim čamcima, šajkama, čuvali od...

Milorad Pavić, savremeni srpski pisac, pisac romana „Hazarski račnik“ objavio je zbornik Venclovićevih književnih...

Reformatorski pokret u Evropi, obuhvata 18. vek. Racionalistička filozofija, Rene Dekart, Frensis Bekon, Isak...

Prosvetiteljstvo – racionalizam Prosvećenost je idejni intelektualni pokret u Evropi u 18. veku. Racionalizam...