Reformatorski pokret u Evropi

Reformatorski pokret u Evropi, obuhvata 18. vek. Racionalistička filozofija, Rene Dekart, Frensis Bekon, Isak Njutn. Slobodno voljno odlučivanje čoveka, autonomija razuma, znanje i iskustvo.

tabula rasa“ učenje o poreklu čoveka i načina njegovog usavršavanja.

Dominacija proze: romani, pripovetke, rasprave, izreke.

Predstavnici ovog pravca: Džonatan Svift, Daniel Defo, Dositej Obradović.

Podeli