Đački rastanak analiza pesme – Branko Radičević

Đački rastanak je pesma našeg poznatog pesnika Branka Radičevića. Smatra se da je ova pesma jedna od njegovih najlepših elegija....

„Danga“ Radoje Domanović

DANGA – žig, trag koji ostavlja otisak. Srpski narod posmatra kao stoku. Žig se utiskuje stoci. Čipovi, obeležja – i...

Čiča Gorio prepričano delo – Onore de Balzak

Pogledajte Čica Gorio prepričano delo i analizu. Opisi likova, Pariskog društva kao i Čiča Goriov odnos prema ćerkama biće dovoljni za razumevanje gradiva.

Ana Karenjina prepričano delo i analiza – Lav Nikolajevič Tolstoj

Pročitajte prepričanu lektiru Ana Karenjina. Analiza dela, likova, citati i beleška o piscu će vam pomoći da sa lakoćom savladate gradivo.

Cigani prepričano – Aleksandar Sergejevič Puškin

Poema „Cigani” spada u najtragičniji Puškinov tekst, koji je napisao dok je bio u progonstvu u Besarabiji. Puškina je zainteresovao...

„Lorelaj“ Hajnrih Hajne

Predstavnik je poezije svetskog bola, ovo je lirska pesma sa elementima deskripcije i naracije (opis prirode i nerazvijena radnja). Karakterističan...

Putovanje Čajlda Harolda – prepričano delo

“Putovanje Čajlda Harolda” je veliki lirsko-epski spev Džordža Gordona Bajrona. .Tema poeme je putovanje. Glavni motiv koji se javlja jeste motiv opraštanja.

Viktor Igo – Predgovor „Kromvelu“

Viktor Igo, francuski pisac, pesnik romansije, predstavnik romantizma u Francuskoj. Najznačajniji romani „Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu“, „Jadnici“, zbirka pesama...

Sličnosti i razlike izmedju Molijerovog Harpagona i Kir Janje J. S. Popovića

Novac je demon koji zavlada čovekom toliko da mu se ovaj ponekad predaje bez ostatka. On je moć i propast....

Kir Janja lektira prepričano – Jovan Sterija Popović

Kir Janja lektira spada u najpoznatija dela Jovana Sterije Popovića. Ova lektira se najčešće obrađuje u drugoj godini srednjih škola,...

Dositej Obradović: Život i priključenija analiza, detaljno prepričano

Dositej Obradović Život i priključenija analiza, detaljno prepričano za sastav, književni rod i vrsta - Život i priključenija prepričan prvi deo u nastavku!

Pismo Haralampiju analiza – Dositej Obradović

Pismo Haralampiju je prvi štampani tekst Dositeja Obradovića. Ovde možete pročitati kako izgleda Pismo Haralampiju prepičano. Dositej Obradović Pismo Haralampiju...