Američki fudbal za početnike #2 – pozicije

U prošlom tekstu objasnili smo osnovna pravila igranja gridirona. Pomenuli smo timove, i njihove uloge, kao i da svaka ekipa broji više od 50 članova. „Šta radi 50 ljudi u jednoj ekipi, ne mogu svi igrati, zar ne?“, pitate se. Odgovor leži u velikom broju pozicija igrača koji ovaj sport ima.

američki fudbal

Svaki igrač igra određenu poziciju, mada se dešava da neki igrači mogu igrati i više. Dok Amerikanci forsiraju jednog igrača za jednu poziciju, kod nas se, recimo, dešava da jedan igrač može da igra više pozicija (nije što smo nebeski narod i što možemo, nego što oni imaju nekoliko stotina miliona stanovnika više).

Kada se timovi postave u poziciju za početak akcije, između ofanzivnog i defanzivnog tima se može povući zamišljena linija na kojoj stoji lopta. Ova linija je poznata kao neutralna zona (neutral zone) i nijedan igrač ne sme da se nalazi na njoj pre početka napada. Neutralna zona se zove i linija krkljanca ili tuče (Line of scrimmage).

Pozicije ofanzivnog tima

Deo ofanzivnog tima koji stoji uz samu liniju krkljanca naziva se ofanzivna linija (offensive line) i čine je centar, 2 čuvara i 2 obarača. Pored posebnih zadataka koji ima svaka pozicija unutar ofanzivne linije, njihov zadatak je da zajedno čuvaju kvoterbeka od trenutka kada dobije loptu, do trenutka dodavanja drugom igraču. Najčešće se dešava da se čuvari i obarači povlače unazad i postavljaju bliže centru i tako formiraju ovalni džep ispred kvoterbeka. Generalno, ovi igrači nemaju kontakta sa loptom, osim u slučaju kada je trkač sa loptom (ili sama lopta) presretnut.

 1. Centar (Center ) – Nalazi se u centru ofanzivnog tima i stoji direktno ispred lopte. Naglim dodavanjem lopte sa linije krkljanca unazad (kvoterbeku), ovaj igrač započinje akciju.
 2. Čuvar (Guard ) – Sa leve i desne strane centra nalazi se po jedan čuvar. Oni su obično veoma visoki, težine između 120 i 140 kilograma.
 3. Obarač (Tackle ) – Po jedan pored svakog čuvara. Linija između dva obarača naziva se linija bliske igre (close line play). Samo tu je dozvoljeno blokiranje s leđa. Ovi igrači su obično najintelingentniji i najveštiji jer su najodgovorniji za čuvanje kvoterbeka.
 4.  Vođa navale, kvoterbek (Quarterback – Stoji iza centra. On dobija informacije od trenera i ima zadatak da ih prenese igračima, što ga čini najodgovornijim za tok igre. Može se desiti da promeni način igre nakon postavljanja igrača oko neutralne linije, u zavisnosti od formacije protivničkog defanzivnog tima. Od momenta kada dobije loptu od centra, ima svega nekoliko sekundi da dobaci loptu hvatačima ili uruči trkačima, pre nego što se ofanzivna linija uruši. Mora da ima izražen osećaj za igru, preciznu i čvrstu ruku. Najbolji igrači na ovoj poziciji mogu da izbace loptu u roku od jedne do dve sekunde.
 5. Trkači ili bekovi (Running back i Full back – Pozicionirani su obično iza kvoterbeka i od njega dobijaju loptu. Njihov zadatak je da osvajaju prostor trčanjem. Obično se dešava da ful bek otvara prostor running beku (kao kugla za razbijanje), kako bi on mogao da prodje odbranu protivničkog tima.
 6. Krilni hvatač (Wide receiver – Najčešće se nalazi skoro uz samu krilnu liniju. Njegov zadatak je da istrči iza protivničkog defanzivnog tima, hvata loptu koju mu dobacuje vođa navale i dalje osvaja jarde trčanjem. Može biti jedan ili više igrača. Ovi igrači su obično veoma brzi. Ukoliko je krilni hvatač pozicioniran iza ofanzivne linije, naziva se flanker(FL na slici). U slučaju da je pozicioniran u liniji sa ofanzivnom linijom, naziva se split end (SE na slici).
 7. Hvatač (Tight end ) – Pozicioniran sa neke (ili obe, ako ih ima više) strane ofanzivne linije, između obarača i krilnog hvatača, smatra se hibridnim igračem. Njegova uloga je raznolika: nekada se pridružuje zaštiti kvoterbeka, a nekada istrčava i hvata loptu koju baca vođa navale. Njegova uloga može biti i otvaranje ruta za trkače.

Defanzivni tim

Nasuprot ofanzivnoj liniji, postoji defanzivna linija. Uloga defanzivne linije je da juriša na ofanzivnu liniju i probije se do vođe navale protivničkog tima i da zaustavi igrača koji pokušava da prođe. Broj igrača u defanzivnoj liniji varira u zavisnosti od formacije i može ih biti 3 ili više.

 1. Defanzivni obarači (Defensive tackles) – U slučaju da je neparan broj defanzivnih obarača u formaciji, onaj koji se nalazi u sredini naziva se nose tackle (slobodan prevod: centralni obarač)
 2. Defanzivni spoljni (Defensive ends) – Po jedan sa svake strane defanzivnih obarača. Njihov zadatak je da zaustave trčanje ili „napadnu“ kvoterbeka.

Drugu grupu u odbrani čine lajnbekeri (linebackers). Može ih biti 1 ili više, u zavisnosti od formacije. Njihov zadatak je da zaustavljaju trkače, hvatače ili vođu navale u pokušaju da osvoje prostor. Takođe, brane prostor iza sebe od dodavanja ka krilnom hvataču.

I treću grupu u odbrani čine bekovi i sejfti.

 1. Korner bek (Corner back) – 2 igrača pozicionirana iza spoljnih lajnbekova. Njihova uloga je da zaustavljaju krilne hvatače, brane dodavanje krilnim hvatačima ili pomažu u sprečavanju trkača. Korner bekovi se mogu nalaziti ili bliže liniji krkljanca, ili iza lajnbekera.
 2. Sejfti (Safety) – Brane dodavanje krilnim hvatačima ili hvatačima. Oni su poslednja linija odbrane. Strong safety je obično bliži liniji krkljanca i na strani hvatača (tight end). Sa druge strane, Free safety je obično dublje na svojoj strani terena i pomaže u odbrani dugih pasova.

Specijalni tim

U specijalnom timu se obično nalaze igrači koji šutiraju loptu ili pomažu u tome da se lopta šutne. Igrači koji šutiraju na gol moraju imati veoma precizan šut, ali ne moraju biti krupni. Takođe se dele na ofanzivni i defanzivni tim, u zavisnosti od toga da li šutiraju ili brane šut. Unutar specijalnog tima, igrači se dele na 6 grupa od po 11 igrača, a jedan igrač može biti deo više od jedne grupe.

Specijalni timovi - pozicije u američkom fudbalu

Ofanzivne grupe:

#1 Kickoff tim

Svaka utakmica počinje početnim udarcem (kickoff). Početni udarac se izvodi sa 35 jardi. Ideja početnog udarca je da se lopta šutne što dalje u protivnički deo terena. Prva akcija se izvodi sa mesta gde je lopta pala. U ovom timu se nalaze: kiker ili šuter (kicker) – Igrač koji šutira loptu. Njegov zadatak je da loptu sa postolja što dalje u protivnički deo terena. Ostalih 10 igrača stoje iza linije šuta dok kiker ne šutne loptu. Nakon toga kreću za loptom, obarajući protivničke igrače, kako bi ih sprečili da uhvate loptu, ili je vrate previše ukoliko je lopta već uhvaćena.

#2 Punt tim

Tim za ispucavanje lopte (pant tim) se obično koristi kada se dođe do četvrtog dauna, kada ofanzivni tim ne uspe u osvajanju 10 jardi. Ovaj šut služi za promenu mesta sledeće akcije, kada lopta pripada protivniku. Cilj je da se lopta šutne što dalje u protivnički deo terena. Ispucavanje lopte se često koristi kada se akcije odvijaju previše blizu end zone ofanzivnog tima koji ispucava loptu. Centar za duga nagla dodavanja lopte (long snap center) ima zadatak da doda loptu punt kikeru unazad. Pant kiker (punt kicker) treba da uhvati loptu od centra i šutne je niz teren. Ostali igrači (a i prethodna dva) nakon izvodjenja šuta, imaju zadatak da spreče igrače protivničkog tima da loptu vrate previše nazad, kao i da brane kikera od navale. Za pant timove važi pravilo neutralne zone.

#3 PAT/Field goal tim 

PAT (Point after touchdown ili bonus poen tim) i gol tim (field goal team) imaju isti cilj – da šutnu loptu unutar okvira gola. Ovi timovi imaju 3 specijalna igrača: centar za kratko dodavanje (short snap center) čiji je zadatak da doda kratku loptu držaču lopte ili holderu (ball holder). Holder zatim postavlja loptu na postolje i pridržava je dok kiker ne šutne loptu. Zadatak kikera je da loptu šutne u okvir gola, tačnije između dva vertikalna stuba. Ostali igrači brane holdera i kikera od protivničkog tima dok se ne izvede lopta. Nekada se može desiti da holder uhvati loptu i pokuša da istrči sa njom, slično kao kvoterbek (lažni šutfake kick).

Defanzivne grupe:

#4 Kickoff return tim

Ovaj tim ima zadatak da uhvati loptu koja je izbačena od strane kikera i da je vrati nazad što bliže protivničkoj polovini terena. Pozicije igrača mogu biti različite, u zavisnosti od formacije koja se igra. Igrači koji se nalaze najbliže end zoni su oni od kojih se očekuje da uhvate loptu i vrate je što više nazad. Ostali igrači blokiraju ulazak protivničkih igrača u teren i tako omogućavaju igraču koji vraća loptu (returner) da prođe.

#5 Punt return tim

U slučaju ovog tima, postoje 2 specijalna igrača čiji je zadatak da uhvate ispucanu loptu i da je vrate nazad. Ostalih devet igrača pritiska pant tim i kikera da izvede šut. Takođe, brani svoje specijalne igrače od protivničkog tima u slučaju punt return-a.

#6 PAT/Field goal defence tim

Zadatak ovog tima je da ubrza šut kikera vršenjem pritiska na odbrambenu liniju protivničkog tima i da blokira loptu. Kada protivnički tim pokuša da izvede prodor sa loptom (kada holder trči sa loptom), njihov zadatak je da spreče pas.

Podeli