banner-2

Druga godina

Gavril Stefanović Venclović Crni bivo u srcu analiza pesme

Crni bivo u srcu pesma Gavrila Stefanovića Venclovića delo je koje govori i peva o prolaznosti, smrti i nestajanju, o…

Zbirka Đulići Jovan Jovanović Zmaj – analiza zbirke i pojedinačnih pesama

Romantičarske ideje koje je u srpskoj književnosti započeo Branko Radičević, u pesništvu je nastavio Jovan Jovanović Zmaj. On se, uz…

Đulići uveoci Jovan Jovanović Zmaj – analiza zbirke i pojedinačnih pesama

Pesnik Jovan Jovanović Zmaj pesme ljubavnog karaktera smatra idealom postojanja i upravo kao takve ih i prikazuje. Zmajeve ljubavne pesme…

Edgar Alan Po – Anabel Li

Ljubavna pesma Anabel Li je po sadržini, obrađenim motivima, osećanjima i raspoloženjima – balada. U pesmi se prožimaju epske i…

Branislav Nušić Narodni poslanik analiza dela – prepričano

Narodni poslanik lektira je najpoznatija i prva napisana komedija pisca Branislava Nušića. Napisao ju je još za vreme studija, kao…

Analiza pesme Među javom i med snom Laze Kostića

Pesma Među javom i med snom Laze Kostića nastaje u dodiru sna i jave; u inspirativnom trenutku kada um zalazi…

Santa Maria della Salute analiza pesme – Laza Kostić

Santa Maria della Salute crkva je u Veneciji, kojoj je čuveni srpski pesnik Laza Kostić posvetio naziv i stihove u…

Finansijska i kadrovska funkcija

Pojam, značaj i zadaci finansijske funkcije  Finansijska funkcija vodi brigu o novcu. Zadaci finansijske funkcije: planiranje potrebnih finansijskih sredstava pribavljanje…

Transportna funkcija

Pojam, značaj i zadaci transporetne funkcije  Transport – prevoz robe i putnika sa jednog mesta na drugo Transportno poslovanje –…

Skladišna funkcija

 Pojam, značaj i zadaci skaldišne funkcije  Skladišna funkcija je zadužena za čuvanje robe.  Organizacija skaldišta  Svrha organizacije: povećanje efikasnosti rada…

Istraživanje principa prodaje

Predmet istraživanja: istraživanje tražnje istraživanje ponude predviđanje prodaje Planiranje prodaje: načelo relanosti postavljanje plana prodaje podela plana prodaje Kalkulacija prodajnih…

Nabavna funkcija

Pojam, značaj, zadaci i organizacija nabavke  Nabavka se odnosi na snadbevanje preduzeća potrebnim resursima za obavljanje poslovanja.  Cilj nabavnke: obezbeđivanje…