Asfalt ili asvalt – Kako se piše

Na pitanje da li se piše asfalt ili asvalt odgovor glasi asfalt. U narednim redovima pojasnićemo zašto je tako.

Objašnjenje zašto se piše asfalt

Ova reč je stranog porekla, potiče iz latinskog jezika, gde glasi asphaltum, a u srpski je došla preko grčkog, gde glasi ásphaltos, što u prevodu znači zemljana smola. Kao što možemo uočiti, značenje se promenilo, ali sam oblik reči ostao je prilično sličan.

Skup glasova ph poreklom iz grčkog jezika čita se u srpskom kao f, što je i razlog što je jedini ispravan oblik asfalt.

Primeri pravilne upotrebe ove reči:

Asfalt je vreo.

Ovaj asfalt nije kvalitetan.

Po uzoru na reč asfalt, piše se i glagol asfaltirati i pridev asfaltni, a evo i primera njihove pravilne upotrebe:

Hoće li oni asfaltirati ovaj put?

Da li će ovuda proći asfaltni put?

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše asfalt ili asvalt razrešena, te da ubuduće nećete biti u zabuni kako da je napišete.

Podeli