Bicikla ili bicikl – Kako se piše

Ako je vaša dilema da li je pravilno pisati bicikla ili bicikl, odgovor glasi: pravilno je oboje, ali se prednost daje obliku bicikl. Da saznate zašto je tako, pročitajte ostatak teksta.

Objašnjenje zašto je pravilno oboje

Pravopis srpskog jezika popisuje oba ova pojma i naglašava da je bolje upotrebiti bicikl nego reč bicikla, koja je verovatno priznata zbog veoma široke upotrebe. Takođe, pominje se i reč biciklo u pojedinim našim krajevima, ali taj oblik nije ispravan.

Nadamo se da je vaša dilema da li je pravilno bicikla ili bicikl razjašnjena, te da neće biti zabune u vezi sa njenom upotrebom u govoru i pisanju u budućnosti.

Podeli