Bonbona ili bombona – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li se piše bonbona ili bombona, tačan odgovor je bombona. Pojašnjenje za ovakvo pisanje daćemo u nastavku teksta.

Objašnjenje zašto se piše bombona

U pitanju je reč francuskog porekla koja u izvornom stanju glasi bonbon. Kako u srpskom jeziku postoji tendencija da se izgovor glasova N i M približe i zvuče veoma slično kada se nađu ispred P i B, u mnogim slučajevima dolazi do zamene glasa N glasom M (promena poznata kao jednačenje suglasnika po mestu izgovora) ne samo u govoru, već i u pisanju. 

Takva promena dešava se uglavnom u domaćim izvedenim rečima, dok u složenicama ostaje glas N. 

U rečima stranog porekla, takozvanim pozajmljenicama, u koje spada reč bombona, treba načelno pisati sa onim glasom koji one sadrže u izvornom obliku. Dakle, pisaćemo simbol jer se reč tako piše i u jeziku iz kog je potekla. Međutim, izuzetno, kao u ovom slučaju, pisaćemo bombona jer se taj oblik ustalio i odneo prevagu nad oblikom sa N, te ga sada propisuje kao jedinog ispravnog i Pravopis srpskog jezika.

Nadamo se da je vaša nedoumica da li se piše bonbona ili bombona sada razjašnjena i da više nećete biti u zabuni kada treba da je napišete.

Podeli