Branko Miljković biografija

Pripadao je drugoj generaciji posleratnih pesnika, neosimbolistima.

Dve generacije posleratnih pesnika:

 1. Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Stevan Raičković
 2. neosimbolisti Ivan Lalić, Branko Miljković, Borisav Radović i Jovan hristić

Odlike neosimbolizma:

 • višeznačnost
 • suprotstavljanje normativnoj poeziji i jasnost
 • težnja ka formalnom usavršavanju
 • okretanje ka mitu odnosno predanju

Branko Miljković (1934-1961)

 • rođen u Nišu, završio filozofski fakultet u Beogradu
 • rano je počeo da piše
 • pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo
 • u pesničkom izrazu i formi, Miljković je težio da spoji moderno izražavanje sa klasičnim zahtevima
 • smatrao je da nema velike poezije bez stroge i određene forme
 • bio je odličan versifikator i jedan od obnovitelja soneta u našoj poeziji
 • objavio je 4 zbirke pesama:
 1. Uzalud je budim” (1957)
 2. Smrću protiv smrti” (1959)
 3. Poreklo nade” (1960)
 4. Vatra i ništa” (1960)

Na njega su uticali Malarme, Verlen, Rembo, Bloh i Pasternah.
Miljković je napisao brojne eseje kojima objašnjava svoje stvaralaštvo.

Podeli