Bubice za uši – da li vam je potreban „šaptač“

studenti na predavanju u amfiteatru fakulteta

Razvojem mikroelektronike dogodio se bum na tržištu minijaturnih uređaja, a  među njima i uređaja za komunikaciju. U ovom tekstu zadržaćemo se na tzv. „bežičnim bubicama“, veoma popularnim alatom koje je većina korisnika upoznala samo putem filmova. Tako danas pod pojmom bubica većina stanoništva često misli na bubicu za uho koja sluzi za diskretnu komunikaciju ili na prostorni prisluškivač.

Ovaj uređaj za većinu stanovništava je još uvek u ostao u kinematografiji, a koriste ga državni organi, kriminalne organizacije i ne tako sofisticirani medijski radnici.  Malo ko zna da je proizvodnja i tržište ovih uređaja veoma razvijeno, kao i njihova upotreba,  a uređaji veoma dostupni svakom budućem korisniku. 

U ovom tekstu zadržaćemo se na uređajima za jednosmernu komunikaciju sa popularnim nazivom „bubice za ispite“, jer ga u poslednje vreme najčeće koriste studenti. 

Kako odabrati adekvatne  „bubice za ispite“

Kao i na svakom razvijenom tržištu, danas imamo veliki broj proizvođača bubica različitog kvaliteta, dometa i cena. Oni se umnogome razlikuju u svom obliku, dometu, jasnoći zvuka i mnogim drugim karakteristikama. 

Kako bi vam olakšali odluku prilikom kupovine bubice, objasnićemo Vam ukratko na šta bi trebalo obratiti pažnju prilikom njihove kupovine.

„Bubice za ispite“  predstavljaju mali uredjaj koji je anatomski prilagodjen ušnom kanalu. 

Princip rada uredjaja je veoma jednostavan. Bubica se stavi u uho, ona je u većini slučajeva  povezana na mobilni telefon direktno preko bluetooth konekcije, a postoje i one koje se vezuju na ručne radio stanice.  Predajnik šalje bežičnim putem signal do uredjaja, ona taj signal prima i preko zvučnika koji je ugradjen emituje zvuk. Zvuk može da čuje samo osoba koja ima bubicu u uhu.

Modeli bubica

Iz prethodno navedenog vidi se da je  veoma važno da pozicija bubice u ušnom kanalu bude pravilno i prijatno nameštena, jer u suprotnom ako se bubica pre plitko stavi u ušni kanal može da se vidi sa spoljne strane kao i ako se previše duboko stavi može dovesti do teškog vađenja ili do oštećenja bubne opne. 

Dobro je obratiti pažnju i na veličinu „bubica“. Manji modeli bubica koji se vade magnetom imaju dosta mana u pogledu trajanja i kvaliteta. Kod njih se dešava da mogu da se čuju sa strane. Pored toga dešava se da korisnik gurne „bubicu“ ili one upadnu preduboko u ušni kanal i tada ih  magnetom koji dolazi uz kit korisnici ne mogu izvaditi. Iz to razloga veoma često se dešava da novi korisnnici ovih uređaja moraju ići na orl kliniku kako bi im se „bubica“ izvadila iz uha. 

Takozvana bubica metak ili silikonska (zbog silikonskog repa uz pomoć koga se stavlja i vadi iz uha) je proverena oprema još u upotrebi od 2002 god. Tokom vremena se dokazala u raznoraznim situacijama tako da uopšte ne treba imati ikakvih nedoumica u pogledu ove opreme. Silikonska bubica se toliko pokazala kvalitetnom da ju je praktično nemoguće otkriti tj. videti i čuti sa spoljne strane. 

Kristalni zvuk

Kako se radi o skrivenom sredstvu komunikacije zvuk je veoma važna komponenta istog. Potrebno je da se prilikom kupovine bubice obrati pažnja da bubica ima što manju mogućnost prijema tuđih radiskih signala, što će dovesti do šumova i krčanja. Takođe je veoma važno da u apsolutnoj tišini, gde se čuje svaki zvuk, zvuk iz „bubice“ bude čujan samo za sagovornika. I ono što je najvažnije, zvuk koji treba da čuje sagovornik treba da bude čist i jasan, jer je to u osnovi i njena uloga.  

Domet bubica

Domet uređaja za jednosmernu komunikaciju je jedan od važnih segmenata prilikom odabira uređaja. U zavisnosti od predajnika na koji je povezan (toki-voki ili mobilni telefon) ona može biti bezgranična.  

Kako se sa razvojem uređaja za skrivenu komunikaciju došlo i od razvoja uređaja koji sprečavaju skrivenu komunikaciju, veoma je važno da se budući koisnici pre upotrebe obrate stručnim licima iz slusalica.net

Zdravstveni aspekt „bubica za ispite“

I na kraju najvažnija stavka koja je možda trebalo da bude prva. Kako evolucijom čovek nije predvideo da se u unutrašnjost uha stavljaju razne stvari, čime može doći do njihovog oštećenja. Stoga je pored velike važnosti oblika „bubica“, veoma velika važnost i materijala od kojeg se bubice prave. Kvalitetne bubice se prave od antibkaterijskih materjala koji onemogućavaju upalu uha, ukoliko „bubice za ispite“ koriste više korisnika. Klasična dezinfekcija slušalica alkoholom je nemoguća jer može doći do uništavanja elektronike unutar slušalica.

Podeli