Daski ili dasci – Kako se piše

Na pitanje da li je ispravno napisati daski ili dasci, odgovor glasi: ispravno je dasci. Pojašnjenje zašto je tako možete videti u sledećim redovima. 

Objašnjenje zašto je ispravno dasci

Reč daska je imenica ženskog roda, koja se završava na -KA. S obzirom na to, postoji preduslov da se u njoj izvrši sibilarizacijama u određenim padežima. Sibilarizacija je glasovna promena prilikom koje se glasovi K, G i H u C, Z i S, ali samo u određenim oblicima reči.

Imenice ženskog roda na kraju čije osnove postoji jedan od navedenih glasova (K, G i H) u dativu i lokativu jednine po pravilu podležu sibilarizaciji, tj. dešava se promena u C, Z i S. Stoga je jedini ispravan oblik ove reči: dasci

Promena ove reči po padežima u jednini glasi: daska, daske, dasci, dasku, dasko, daskom, dasci.

Promena ove reči po padežima u množini glasi: daske, dasaka, daskama, daske, daske, daskama, daskama.

Nadamo se da je dilema da li se piše daski ili dasci sada razrešena i da u budućnosti nećete imati problema prilikom pisanja ove reči.

Podeli