Dečji ili dečiji – Kako se piše

Na pitanje da li se piše dečji ili dečiji, odgovor glasi: pravilno je oboje, ali normativisti daju prednost obliku dečji. Pojašnjenje zašto je tako nalazi se u nastavku teksta.

Objašnjenje zašto je pravilno oboje

Reč dečji pripada vrsti reči koja se zove prisvojni pridevi, a nastao od imenice deca. Sufiks za građenje prisvojnog prideva je -JI, ali može glasiti i -IJI. 

Sufiks -IJI- koristi se kod osnova koje sadrže suglasničku grupu komplikovanu za izgovor (npr. vrapčiji), a inače se koristi sufiks -JI. Pošto se osnova imenice deca završava jednim suglasnikom, onda ne predstavlja problem za izgovor, pa prednost ima oblik dečji. 

Nadamo se da vam je razjašnjena dilema da li se piše dečji ili dečiji, te da neće biti problema sa pisanjem bilo kog od ova dva oblika u budućnosti.

Podeli