Divčibarima ili Divčibarama – Kako se piše

Ako se pitate da li se piše Divčibarima ili Divčibarama, odgovor je Divčibarama. Da saznate pojašnjenje zašto je tako, pročitajte ostatak teksta.

Objašnjenje zašto je ispravno Divčibarama

Reč Divčibare je vlastita imenica ženskog roda, specifična po tome što se njen osnovni oblik nalazi u množini. To znači da ona nema oblik jednine, već se isključivo upotrebljava množinski oblik, a takve imenice zovu se još pluralia tantum.

Ovu imenicu tretiramo kao i imenicu žene (množina od reči žena), te promena kroz padeže u množini izgleda ovako: Divčibare, Divčibara, Divčibarama, Divčibare, Divčibare, Divčibarama, Divčibarama.

Nadamo se da je dilema da li se piše Divčibarima ili Divčibarama razrešena, te da se u budućnosti nećete dvoumiti u vezi sa pisanjem ove reči.

Podeli