Đakuzi ili džakuzi – Kako se piše

Na pitanje da li se piše đakuzi ili džakuzi, odgovor glasi: piše se džakuzi. Da saznate zašto je tako, pročitajte nastavak teksta.

Objašnjenje zašto je pravilno džakuzi

Iako se u našem jeziku odomaćila reč đakuzi, što vidimo po njenoj širokoj upotrebi, ispravno je samo džakuzi, po uzoru na reč od koje je postala – Jacuzzi (američka fabrička marka).

Nadamo se da smo razrešili vašu nedoumicu da li se piše đakzi ili džakuzi, te da ćete u budućnosti koristiti njen pravilan oblik.

Podeli