Dobrodošli na portal Beleške.com

Beleške su portal na kome možete naći veoma korisne informacije vezane za Vaše školovanje.

Svi tekstovi na ovom sajtu su zamišljeni u vidu kratkih lekcija, zapisa sa predavanja, dopunjenji važnim delovima iz zvaničnih knjiga koje se koriste u redovnom školovanju. Jednostavno „lekcije u malom“ za bolje razumevanje i lakše savladavanje gradiva. Radimo na formiranju baze primera kontrolnih zadataka, raznih pitanja na kraju svake oblasti, korisnih tabela i formula.

Pojedini tekstovi će biti unapredjeni raznim objašnjenjima, dopunama iz stručne literature (navedeno iz koje) u formi referata ili seminarskih radova.

Olakšica za sve djake predstavlja veliki broj naseg „nedozvoljenog“ školskog materijala, odnosno puškica, prepričanih lektira, gotovih referata, pismenih zadataka, dnevnika prakse, maturskih radova.

Da bi ste se lakše snašli na portalu i pronašli željenu informaciju, sadržaj je rasporedjen po godinama školovanja, a zatim po predmetima. U okviru svakog predmeta nalaze se beleške hronološki složene po školskom programu, zajedno sa svim pomoćnim materijalom (testovi, puškice, referati …).

Svi tekstovi na portalu su besplatni i dostupni svima. Mogu se koristiti kao pomoć ili dopuna u radu i školovanju, osim za upotrebu formiranja sadržaja nekog drugog sajta bez dozvole.

Cilj sajta je da vremenom  i razvojem obuhvati što širu oblast školovanja, ali trenutno imamo najveći broj lekcija iz oblasti ekonomije.

Uskoro će u rad krenuti i forum na kome će se voditi razne učeničke diskusije svih vrsta, medjusobno pomaganje u učenju i radu, kao i ostale opšte i zabavne teme.

Ukoliko imate pitanja ili sugestije, možete nam se obratiti na našoj kontakt stranici, a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u što kraćem roku.