Doktorand ili doktorant – Kako se piše

Ako imate nedoumicu da li se piše doktorand ili doktorant, odgovor glasi: piše se doktorand. Obrazloženje zašto je taj oblik pravilan možete naći u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je pravilno doktorand

Reč doktorand nastala je od latinske reči doctorandus, čije je značenje onaj koji pohađa doktorkse studije. Ono što može da stvori zabunu jeste imenica ženskog roda nastala od imenice doktorand:

doktorand + -kinja = doktorandkinja = doktorantkinja

Kao što vidimo, kod imenice ženskog roda dolazi do glasovne promene koja se zove jednačenje suglasnika po zvučnisti, gde se prvi suglasnik iz suglasničke grupe jednači prema drugom, prelazeći u svoj parnjak različite zvučnosti. Tako ovde zvučni glas D prelazi u bezvučno T jer se nalazi ispred takođe bezvučnog glasa K, zbog čega u konačnici dobijamo reč doktorantkinja, dok imenica muškog roda zadržava svoj izvorni oblik i glasi doktorand.

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše doktorand ili doktorant razrešena, te da više nećete imati dilemu kako se piše njen pravilan oblik.

Podeli