Dvoje ili dvojica – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li je ispravno napisati dvoje ili dvojica, odgovor je – pravilno je oboje u različitim upotrebama. Pojašnjenje zašto je tako naći ćete u sledećim redovima.

Objašnjenje zašto je pravilno dvoje

Reč dvoje je po vrsti reči zbirni broj, kao takav označava skup bića različitog pola ili mladih bića označenih zbirnom imenicom. Pokazaćemo primere pravilne upotrebe zbirnog broja dvoje:

Video sam njih dvoje. / Video sam dvoje ljudi. (to znači muškarca i ženu)

Video sam dvoje studenata. / Video sam dvoje dece. (to znači mladih bića, izuzimajući pol)

Objašnjenje zašto je pravilno dvojica

Reč dvojica je brojna imenica i funkcija ove vrste reči jeste da označi skup osoba isključivo muškog pola. Stoga se za dva muškarca može reći samo dvojica, dok se zbirni broj dvoje u ovom slučaju ne može koristiti. Pokazaćemo primere pravilne upotrebe brojne imenice dvojice:

Video sam njih dvojicu. / Video sam dvojicu dečaka. / Video sam dvojicu muškaraca.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše dvoje ili dvojica, te da u budućnosti nećete imati nedoumice u vezi sa tim u pisanju.

Podeli