Edukacija dece u Kolumbiji

Obrazovne/edukativne prakse nude profesionalno iskustvo u oblasti edukacije i predavanja stranih jezika za obrazovanje odraslih i dece. Ova edukaciona praksa održava se u gradu Uninorte, u Kolumbiji, u obdaništu “The Children World Kindergarten”, u perodu od 24 nedelje.

barranquilla_dia_pan1

Posao koji će student/praktikant obavljati na praksi biće predavanje engleskog jezika deci do 6 godina starosti. Student/praktikant će imati priliku da radi sa nastavnicima, kao i da njima pomogne da unaprede svoje predavalačke, jezičke i prezentacione veštine. U radu sa njima, student/praktikant će ih aktivno upoznavati i sa svojom kulturom. Praktikant treba učenicima škole da predstavi značaj obrazovanja i podstiče ih da koriste obrazovne prilike koje im se nude, kao i da razgovara sa njihovim roditeljima i starateljima o bitnosti edukovanja i profesionalnog razvoja njihove dece. Važno je napomenuti da će student/praktikant imati obavezu da se pridržava radnih sati, termina za odmor i termina za početak i kraj prakse, koji su navedeni u ugovoru.Na ovoj praksi, student će imati priliku da sarađuje direktno sa AIESEC kancelarijom u Kolumbiji, u događajima vezanim za kulturu.Tokom trajanja praktičnog iskustva, pruža se mogućnost rada sa decom, druženja i učenja u internacionalnom okruženju i upoznavanja kulture i tradicije Turske.

Radno vreme je od 7 -13 časova, sa totalnim fondom od 40 radnih časova nedeljno, sa povremenim radnim subotama.

Mesečna plata iznosi 623 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešća na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš prijavu na ovom linku: PRIJAVA i bićeš kontaktiran u roku od 48h, a prijave su u toku.

Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Neophodni uslovi za učešće:

  • Diplomirani student ili student završne godine jezičkog fakulteta/ više škole
  • Odlično poznavanje engleskog jezika
  • Veštine u oblasti dečijeg obrazovanja
  • Posedovanje znanja iz oblasti lingvistike
  • Posedovanje prezentacionih i jezičkih veština i rada na računaru
  • Posedovanje veština podučavanja stranog jezika

Podeli