Fakultet i posao u struci – uz koju diplomu je najlakše zaposliti se?

Fakultet i posao više nisu tako nužno povezani kao što su nekada bili. Diploma u rukama i visoke ocene u indeksu nisu nikakav garant za posao u struci. Mladi imaju primedbe na obrazovni sistem koji ih ne priprema dovoljno dobro za njihovu struku, dok je veći broj onih kojima je posao u struci nedostižan čak i nakon diplomiranja.

Veći je problem u tome što za neke struke posla uopše nema, dok tržište rada neke od profesija za koje se mladi školuju ne prepoznaje. U nastavku teksta analiziramo uz koje fakultete se najlakše nalazi posao u struci, kao i to koji su manje perspektivni fakulteti u ovom trenutku. 

Poslodavac i posao, ponuda za posao

IT tehnologije – najveća ponuda poslova

Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje već nekoliko godina unazad poručuju isto – do posla najlakše dolaze stručnjaci iz IT tehnologija. U skladu sa tim, i potražnja za ovim studijama je izuzetno velika, a može se reći da na Beogradskom univerzitetu postoji veliki broj različitih smerova koji nude obrazovanje iz ove oblasti. 

Najtraženiji među njima su smerovi na Fakultetu organizacionih nauka, do čijeg je indeksa ujedno i najteže doći zbog sve veće konkurencije za upis iz godine u godinu. Tu su i tehnički, kao i brojni privatni fakulteti koji pružaju odgovarajuća znanja iz ove oblasti. 

IT tehnologije su definitivno na vrhu liste najperspektivnijih zanimanja, jer studenti ovih smerova često ne čekaju ni dan na zaposlenje po dobijanju diplome. Naprotiv, mnogi razmatraju ponude za posao i pre samog diplomiranja, pa se može reći da su upravo IT tehnologije najpoželjnija struka. 

Značajan faktor je i sama plata, koja u Srbiji za ovaj posao iznosi od 400 do 2.000 evra, dok je u inostranstvu situacija nešto bolja – mesečne zarade se kreću od 1.500 do 7.000 evra. 

ETF – siguran posao nakon fakulteta 

Elektrotehnički fakultet ima reputaciju jednog od najtežih, ali i najperspektivnijih fakulteta. Studenti ovog fakulteta su motivisani visokim platama koje poslodavci nude za ovu diplomu, ali samo samo oni koji gaje i strast prema ovoj vrsti posla uspevaju da se izbore sa teškim ispitima i izazovima ETF-a. 

Obično svake godine po otvaranju konkursa za upis na fakultet, samo prvog dana stigne preko 1.000 elektronskih prijava. To dovoljno govori o kvalitetu ovih studija, mada se broj studenata drastično smanjuje već u drugoj godini fakulteta, kada se jasno izdvoje oni koji zaista mogu da se nose sa težinom struke, od studenata koji se odlučuju za druge fakultete i opcije. 

Ono što je sigurno,  jeste da do diplome ETF-a dolaze samo pravi stručnjaci, koji se odmah po završetku fakulteta zapošljavaju u velikim stranim kompanijama u zemlji ili inostranstvu. 

Zarade su slične kao i na IT polju, jer se poslodavci bore da najbolje studente privuku sebi još tokom njihovih studija. Pomenuti fakulteti su retki, a možda i jedini za čije studente se može reći da imaju mogućnost zarade i do 1.000 evra mesečno još na trećoj godini studija. 

Diploma i posao u struci

Medicinski fakultet i posao u struci u inostranstvu

Medicinski fakultet je takođe na samom vrhu liste najtraženijih fakulteta u Srbiji, ali ne bi se moglo reći da je to iz istih razloga kao u slučaju informacionih tehnologija. Trenutna situacija pokazuje da su beli mantili najpoželjniji za većinu studenata, ali isključivo kao “karta” za odlazak u inostranstvo i potencijalno više plate u odnosu na one koje medicinari mogu da zarade u Srbiji. 

Nažalost, odlazak ovog kadra je sve češća i bolnija pojava za Srbiju, ali mladi itekako imaju dobar povod da bolju budućnost sa ovom strukom traže u inostranstvu. Naime, Medicinski fakultet više ne uživa reputaciju koju je imao pre mnogo godina, kada su poslovi u ovoj oblasti bili sigurni i dobro plaćeni. 

Zbog toga ni sami studenti nisu sigurni kako pronaći posao u struci nakon diplomiranja, a da to ne podrazumeva odlazak iz zemlje.Danas na jednu poziciju iz ove struke konkuriše nekoliko ljudi, a i po dobijanju posla plate nisu najsjajnije. Iz ovog ugla posmatrano, jasno je zašto mladi razmišljaju o odlasku još pre nego što uzmu indeks Medicinskog fakulteta u ruke. 

Farmaceuti – dobro plaćen posao nakon fakulteta

Farmacija tradicionalno važi za struku u kojoj posla uvek ima, a zarade su nešto bolje i veće u odnosu na većinu drugih profesija. Iako ponuda poslova i u ovoj oblasti opada poslednjih godina, može se reći da farmaceuti i dalje prolaze bolje na tržištu rada od kolega sa drugih fakulteta, mahom društvenog usmerenja. 

Posla u laboratorijama i apotekama još uvek ne manjka, pa za farmaceute nema zime, iako zarade nisu na nivou prethodno opisanih zanimanja. Kao i u slučaju medicine, mladi iz Srbije se često odlučuju za pronalazak poslova u inostranstvu, jer njihove kolege u SAD zarađuju oko 100.000 USD na godišnjem nivou, dok je godišnja zarada u Švajcarskoj nešto veća od 80.000 USD. 

Ponuda poslova najmanja za fakultete društvenog usmerenja

Iz svega navedenog, jasno je da je posao u struci najlakše pronaći u oblasti informacionih tehnologija i prirodnih nauka. Full time posao nakon fakulteta nešto teže nalaze diplomci Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, kao i Pravnog i Ekonomskog, jer ova usmerenja svake godine isprate suviše veliki broj diplomaca koji prevazilazi potrebe tržišta. 

Iako nije reč o fakultetima koji se lako završavaju, mladi iz ovih profesija ima nešto veće poteškoće da se izdvoje u moru konkurencije i prikažu poslodavcu kao najbolji izbor za otvorenu poziciju. 

Ipak, treba uzeti u obzir i činjenicu da studenti ovih kadrova stiču vrlo široko obrazovanje, zbog čega imaju čvrstu bazu za nalaženje posla nakon fakulteta, koji nije usko vezan za struku, a koji može da bude isplativiji od zarade u samoj profesiji. 

Iako su prethodno navedeni fakulteti najbolja baza za visoku platu i dobar posao nakon fakulteta, sama diploma nije uvek presudna. Dobra vest za studente drugih fakulteta koje nismo naveli u ovom tekstu je ta, da sopstvene šanse za posao u struci možete povećati aktivnim angažmanom tokom samih studija
Posao bez iskustva tokom studiranja je uvek teže dostižan, pa se prakse, volontiranja, seminari i obuke uvek preporučuju kao dobar put do posla i kvalitetog CV-ja.

Podeli