Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu je vodeći akreditovani fakultet u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, organizacije i menadžmenta.Fakultet organizacionih naukaProgramska orijentacija Fakulteta odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i privrednog razvoja, dok je Fakultet već više od jedne decenije vodeći fakultet u Jugoistočnoj Evropi za obrazovanje u oblasti informacionih sistema i tehnologije, menadžmenta, operacionog menadžmenta i upravljanja kvalitetom.

FON ima veoma razvijenu saradnju sa vodećim kompanijama iz Srbije i time studenti dobijaju mogućnost da već tokom studija unaprede znanje i informisanost o poslovnim sistemima.

Upis u prvu godinu

Za prijemni ispit kandidati polažu samo matematiku ili matematiku i opštu kulturu. Na skriptarnici fakulteta mogu se naći zbirke za pripremanje prijemnog ispita, sa primerima testova od proteklih godina.

Na Fakultetu organizuju pripreme za prijemni ispit, za kandidate koji su zainteresovani da se pripremaju na ovaj način.

Kandidat ima mogućnost da konkuriše na sva tri studijska programa ili na jednom. FON će u školskoj 2016/17. godini u prvu godinu studija upisati 690 studenata i to:

 • 260 studenata na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije (ISiT);
 • 330 studenata na studijskom programu Menadžment i organizacija (MO);
 • 100 studenata na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije –  studije na daljinu.

Informacije vezano za upis u prvu godinu studija mogu se naći na ovom linku.

Studijski programi i školarina – osnovne studije

Prilikom upisa Fakulteta studenti se opredeljuju za jedan od tri studijska programa:

 1. Informacioni sistemi i tehnologije
 2. Menadžement i organizacija
 3. Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu

Nakon prve godine, prilikom upisa druge, studenti koji su upisali Menadžment i organizaciju biraju jedan od tri smera koja se nalaze u okviru ovog programa, a to su:

 1. Menadžemnt
 2. Operacioni mendžment
 3. Menadžment kvaliteta i standardizacija

Studenti koji su upisali neki od preostala dva studijska programa, ISIT ili ISIT-studije na daljinu, ostaju na tom programu do kraja studija, odnosno u okviru njih nema izbora smerova prilikom upisa narednih godina.

Obim studija: 240 ESPB bodova, 60 ESPB po godini (11 ispita godišnje)

Školarina (ISIT i MiO): 130.000 dinara

Školarina (ISIT-studije na daljinu): 143.000 dinara

Stručno zvanje koje se stiče: Inženjer organizacionih nauka

Studijski programi, upis i školarina – master studije

Na master akademskim studijama postoji osam različitih studijskih programa, a u okviru svakog od njih postoji nekoliko modula. Kandidat se prilikom upisa odlučuje za jedan od ponuđenih modula u okviru studijskog programa za koji se opredelio.

Studijski programi za koje je moguće konkurisati su:

 1. Informacioni sistemi i tehnologije
 2. Softversko inženjerstvo i računarske nauke
 3. Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
 4. Poslovna analitika
 5. Menadžment i organizacija
 6. Menadžment
 7. Menadžment u javnom sektoru
 8. Upravljanje poslovanjem

Polaganja prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su osnovne studije završili na Fakultetu organizacionih nauka (za najviše četiri godine). Kandidati koji su oslobođeni prijemnog ispita mogu konkurisati na najviše dva studijska programa bez polaganja prijemnog.

Studenti sa smera Menadžment i organizacija ne moraju da rade prijemni za sledeće studijske programe:

 • Menadžment i organizacija
 • Poslovna analitika
 • Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Studenti sa smera Informacioni sistemi i tehnologije ne moraju da rade prijemni za sledeće studijske programe:

 • Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Softversko inženjerstvo i računarske nauke
 • Poslovna analitika

Studenti koji su završili osnovne studije na drugim fakultetima i studenti FON-a koji polažu prijemni ispit mogu na sajtu fakulteta pronaći literaturu za spremanje prijemnog ispita za svaki od navedenih studijskih programa master studija.

Školarina:

 • Menadžment – 210.000 dinara
 • Menadžment u javnom sektoru – 198.000 dinara
 • Upravljanje poslovanjem – 228.000 dinara
 • Ostali smerovi – 171.000 dinara

Ukoliko razmišljate o FON-u kao o svom potencijalnom budućem fakultetu, ovde možete pročitati iskustvo iz prvog lica.

slika


KONTAKT
Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381) 11 39 50 800
Website: www.fon.bg.ac.rs

Podeli