Fakultet političkih nauka – Moj (budući) fakultet #10

Kada kažem nekome da studiram političke nauke postoje dva tipa reakcija. Prva je „Zašto studiraš baš taj fakultet kada danas svako može da se bavi politikom, danas svako može da bude novinar?“

olovka i sveska

Ili: „Poznajem osobu koja poznaje osobu koja poznaje osobu,čiji je sin završio isti fakultet, eno ga, očajnik, 10 godina je na birou…“

Fakultet političkih nauka nalazi se u ulici Jove Ilića 165, ili, ako vam je lakše, preko puta FON-a. Fakultet političkih nauka podeljen je na četiri smera, a to su Novinarstvo i komunikologija, Medjunarodni smer, Politikologija i Socijalni smer.

Pripreme

Svakome ko se interesuje za upis na FPN preporučila bih da ide na pripreme koje se održavaju u martu i u junu. Korisno je otići, jer možete dobiti razne savete koji će vam koristiti za spremanje prijemnog.

Cena priprema je 9000 RSD i traju 3 nedelje, odnosno 3 vikenda. Svim smerovima su zajednički predmeti za polaganje prijemnog Sociologija i Ustav. Što se tiče Sociologije, na pripremama ćete pored dogodovština profesora Čupića, saznati tačno koje rečenice treba da spremate za prijemni, što je poprilično olakšavajuća okolnost, dok su pripreme iz Ustava nepotrebne, jer ništa konkretno ne možete saznati.

Ostali predmeti koji se polažu, zavisno od toga koji smer hoćete da upišete, su Istorija, za Medjunarodni i Politkološki smer, Psihologija, za Socijalni i Srpski jezik za Novinarski smer. Ovi predmeti nose po 30 poena, Sociologija 20 i Ustav 10. Što se tiče srpskog, tu treba biti pažljiv, jer nije klasičan test iz srpskog, kao na primer na Pravnom ili Filološkom gde su pitanja ravnomerno rasporedjena na 3 pitanja iz jedne oblasti, 3 iz druge, itd…

Pre dve godine se desilo da je bilo oko 8 pitanja iz pravopisa, dok sintakse i još nekih bitnih stvari nije bilo uopšte. Na pripremama iz srpskog zapisujte sve,čak i ono što vam se čini nebitnim, jer profesor zna da dâ baš te sitnice koje većini ljudi promaknu.

Upis

Nije teško upasti na fakultet, ali je za budžet velika konkurencija, jer je mesta malo. Na Medjunarodnom i Politikološkom ima 35 mesta na budžetu, na Socijalnom smeru 30, a na Novinarstvu 50. Svake sledeće godine broj mesta na budžetu se poveća za 10. Međutim, uslovi za budžet na FPN-u pred sam upis u narednu godinu nisu baš najjasniji, i često do poslednjeg trenutka ne možeš ništa da saznaš.

Dobra stvar je što postoji sufinansiranje, pa čak i da ne upadneš na zvaničnu listu za budžet, a ostvario si 60  ESPB, oslobođen si cele školarine. Ukoliko si ostvario između 48 i 52 poena, oslobođen si dela školarine. Cena ispita za samofinansirajuće studente je 600 RSD, a za studente na budžetu je besplatno.

Studiranje

Na prvoj godini studiranja postoje opšti predmeti sa kojima se svi smerovi susreću, a to su Sociologija, Savremena politička ekonomija, Politička ekonomija, Uvod u političku teoriju i Istorija političkih teorija 1 i 2. Predavanja nisu obavezna, neka od njih ni preterano zanimljiva i značajna, a sve zavisi od ličnog interesovanja i volje. Ima dosta prostora za slobodno vreme, predavanja su uglavnom pre podne, a i nisu svakog dana. U drugoj godini se već menja situacija.

Po mom mišljenju najozbiljniji ispit, a ujedno i najzanimljiviji predmet u prvoj godini, je Istorija politčkih teorija 1 i 2. Isprva me to nije zanimalo, jer sam krenula na fakultet sa drugim interesovanjima i očekivanjima, ali već nakon dve nedelje ovo je bilo jedino predavanje koje nisam propuštala.

Što se  tiče konkretno Novinarskog smera, razočaravajuća činjenica mi je to što je jako malo stručnih predmeta i što o samom novinarstvu nećete imati prilike toliko da naučite. Prema rečima nekih, čak uopšte.

Praksa je jako loša, prilika za istu jako je malo i zato je ključno lično angažovanje.

Organizacije  i ostalo

Najpoznatija organizacija na FPN-u je KSFPN  (Klub studenata fakulteta političkih nauka) koja stalno organizuje razna predavanja, posete raznim institucijama, simulacije Narodne skupštine, itd.

Postoji i Debatni klub koji organizuje debatne radionice za sve studente Fakulteta političkih nauka. Radionice se održavaju dva puta nedeljno.

Studenti za slobodu – FPN -Studentska organizacija čiji je cilj razvijanje i unapređenje svesti studenata o značaju građanskih prava i sloboda, podsticanje studentskog aktivizma i dalje razvijanje akademskog interesa za političku teoriju.

Evropski studentski forum (ESF FPN) je jednа od nаjmlаđih studentskih orgаnizаcijа nа Fаkultetu političkih nаukа.

U okviru fakulteta objavljuju se časopisi „Politikolog“ i „Studentski žurnal“. Na televiziji Studio B emituje se emisija „Javna odbrana“ a postoji i redakcija „Slušaonica 6“ čije se radio emisije emituju u okviru programa radija Studio B.

Podeli