Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Koreni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za telesno vaspitanje u rangu više škole.

Od 1946. do 1953. godine radila je kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Instuitut za fizičku kulturu, u periodu od 1956. do 1963. godine kao Visoka škola za fizičko vaspitanje, 1963. godine smo primljeni u Beogradski univerzitet, od 1978. do 1988. godine delujemo kao Fakultet za fizičko vaspitanje, od 1988. do 2000. godine kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine ime smo promenili u današnje – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Organizacija fakulteta

 • Katedre
 • Centar za permanentno usavršavanje kadrova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta
 • Centar za međunarodnu saradnju
 • Biblioteka
 • Muzej sporta
 • Centar za izdavačku delatnost
 • Metzodičko-istraživačka laboratorija

Osnovne akademske studije Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja

Studijski programi i trajanje studija

Osnovne akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja traju 4 godine (8 semestara, 240 ESPB). Nakon završenih studija, student dobija zvanje Diplоmirаni prоfеsоr fizičkоg vаspitаnjа i spоrtа (Dipl. prоf. fiz. vаsp. i spоrt.)

Prijemni ispit i upis

Pravo upisa imaju sva lica sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem. Kandidati moraju imati lekarsko uverenje da su sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i da nisu oslobađani nastave iz fizičkog obrazovanja duže od jedne godine u toku srednje škole.

Kvalifikacioni ispit obuhvata

 • Test informisanosti o sportu i fizičkom vaspitanju i test sposobnosti (10 bodova)
 • Test znanja plivanja  (eliminacioni test) i test specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi (10 bodova)
 • Test opštih motoričkih sposobnsti (15 bodova)
 • Test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom (15 bodova)
 • Test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti (10 bodova)

Kako bi kandidat uspešno položio prijemni ispit, potrebno je da položi test znanja plivanja i ostvari najmanje 30.6 bodova na kvalifikacionom ispitu.

Kategorisani sportisti imaju pravo da traže oslobađanje jednog od 4 testa provere sposobnosti, osim testa znanja plivanja, koji je obavezan za sve (ali mogu biti oslobođeni specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi).

Kandidatima se priznaje status Kategorisanih sportista ako imaju kategoriju:

 • vrhunski sportisti (maksimalan broj bodova za test kog su oslobođeni)
  • zaslužni sportisti
  • sportisti međunarodnog razreda
  • sportisti nacionalnog razreda
 • sportisti I junirskog razreda
  • sportisti članovi juniorske reprezentacije Srbije (maksimalan broj bodova za test kog su oslobođeni)
  • sportisti osvajači I mesta na prvenstvu Srbije (2/3 od maksimalnog broja bodova za test kog su oslobođeni)

Za više informacija o prijemnom ispitu i sadržaju testova, pročitajte Informator Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Broj mesta

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja prima ukupno 160 studenata na osnovne akademske studije, a od toga 160 u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Školarina

Školarina za osnovne studije za državljane Republike Srbije iznosi 147.000,00 RSD, dok za strane državljane iznosi 2000 evra.

Master akademske studije

Studijski programi i trajanje studija

Master akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja traju 4 godine (8 semestara, 240 ESPB). Nakon završenih studija, student dobija zvanje Маstеr prоfеsоr fizičkоg vаspitаnjа i spоrtа (Маst. prоf. fiz. vаsp. i spоrt.)

Prijemni ispit i upis

Master akademske studije može upisati lice sa stečenih 240 ESPB.

Broj mesta na master studijama je ukupno 80, od toga 40 samofinansirajućih i 40 studenti koji se finansiraju iz budžeta.

Školarina

Školarina za master studije za državljane Republike Srbije iznosi 147.000,00 RSD, dok za strane državljane iznosi 2000 evra.

Osnovne strukovne studije

Studijski programi i trajanje studija

Osnovne strukovne studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja traju 3 godine (6 semestara, 180 ESPB).

Postoje dva studijska programa:

 1. Sport
 2. Rekreacija

Nakon završenih studija na studijskom programu Sport, student dobija stručno zvanje Trener (tren.), dok student sa završenim studijama na studijskom programu Rekreacija, dobija stručno zvanje Оrgаnizаtоr spоrtskе rеkrеаciје (Оrgаniz. spоrt. rеkrеаc.).

Prijemni ispit i upis

Pravo upisa imaju sva lica sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem. Kandidati moraju imati lekarsko uverenje da su sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i da nisu oslobađani nastave iz fizičkog obrazovanja duže od jedne godine u toku srednje škole.

Kvalifikacioni ispit obuhvata:

 • Test informisanosti o sportu (12.5 bodova)
 • Procena opšte sposobnosti (12.5 bodova)
 • Test motoričkih sposobnsti – sportski trener (20 bodova)
 • Intervju (Modul SPORT, 10 bodova) ili Pokaži šta znaš (Modul REKREACIJA, 10 bodova)
 • Procena veštine plivanja i bezbednosti u vodi  (5 bodova)

Kako bi kandidat uspešno položio prijemni ispit, potrebno je da položi test znanja plivanja i ostvari najmanje 30.6 bodova na kvalifikacionom ispitu.

Kategorisani sportisti imaju pravo da traže oslobađanje jednog od 4 testa provere sposobnosti, osim testa znanja plivanja, koji je obavezan za sve (ali mogu biti oslobođeni specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi).

Kandidatima se priznaje status Kategorisanih sportista ako imaju kategoriju:

 • vrhunski sportisti (maksimalan broj bodova za test kog su oslobođeni)
  • zaslužni sportisti
  • sportisti međunarodnog razreda
  • sportisti nacionalnog razreda
 • sportisti I junirskog razreda
  • sportisti članovi juniorske reprezentacije Srbije (maksimalan broj bodova za test kog su oslobođeni)
  • sportisti osvajači I mesta na prvenstvu Srbije (2/3 od maksimalnog broja bodova za test kog su oslobođeni)

Za više informacija o prijemnom ispitu i sadržaju testova, pročitajte Informator Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Broj mesta

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja prima ukupno 120 studenata na osnovne strukovne studije, a od toga:

 • Modul Sport: 90 mesta (22 budžet i 68 samofinansiranje)
 • Modul Rekreacija: 30 mesta (8 budžet, 22 samofinansiranje)

Školarina

Školarina za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije iznosi 105.000,00 RSD, dok za strane državljane iznosi 1175 evra.

Specijalističke strukovne studije

Studijski programi i trajanje studija

Specijalističke strukovne studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja traju 1 godinu (2 semestra, 60 ESPB).

Postoje četiri studijska programa:

 1. Dečiji sport
 2. Sport (u okviru kog se student specijalizuje za određeni sport)
 3. Velnes i fitnes
 4. Specijalno fizičko obrazovanje

Nakon završenih studija na studijskom programu Dečiji sport, student dobija stručno zvanje Trener specijalista (tren.) dečijeg sporta, dok student sa završenim studijama na studijskom programu Sport, dobija stručno zvanje Trener specijalista (tren.) dečijeg sporta – izabrane sportske grane. Nakon završenih studija programa Velnes i fitnes, dobija se naziv Trener specijalista (tren.) velnesa i fitnesa, a nakon završenog Specijalnog fizičkog obrazovanja, stiče se naziv Trener specijalista (tren.) specijalnog fizičkog obrazovanja. 

Prijemni ispit i upis

Pravo prijave imaju lica sa završenim visokom obrazovanjem u obimu od najmanje 180 ESPB u oblasti fizičkog vaspitanja i srodnim oblastima.

Rang lista se pravi na osnovu prosečne ocene iz prethodnog školovanja i intervjua koji sprovodi komisija. U slučaju da kandidati imaju istu prosečnu oceu prednost na rang listi imaće kandidat koji je za kraće vreme završio prethodne studije.

Ukupan broj mesta na ovom studijskom programu je 50, od toga 50 u statusu samofinansirajućih studenata.

Školarina

Školarina za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije iznosi 120.000,00 RSD, dok za strane državljane iznosi 1800 evra.

Doktorske studije

Studijski programi i trajanje studija

Master akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja traju 3 godine (6 semestara, 180 ESPB), pod modulom Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije. Nakon završenih studija, student dobija zvanje Doktor nauka iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Prijemni ispit i upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8.

Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ali veću od 7, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta. U najmanje jednom od naučnih radova objavljenih u časopisima sa liste resornog ministarstva kandidat mora biti prvi autor.

U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Ukupan broj mesta na doktorskim studijama je 14, od toga 5 budžetskih i 9 samofinansirajućih.

Školarina

Školarina za master studije za državljane Republike Srbije iznosi 245.000,00 RSD, dok za strane državljane iznosi 3000 evra.

slika


KONTAKT
Adresa: Blagoja Parovića 156, Beograd
Telefon: 011/353-10-00
Website: www.fsfv.bg.ac.rs
Email: dekanat@fsfv.bg.ac.rs

Podeli