Istanbul ili Istambul – Kako se piše

Ukoliko imate dilemu da li se piše Istanbul ili Istambul, evo tačnog odgovora: piše se Istanbul. Pojašnjenje zašto je ovaj oblik ispravan naći ćete u sledećim redovima.

Objašnjenje zašto je pravilno Istanbul

Pravopis srskoga jezika daje nam obrazloženje da je fonetizam -MB- (uporediti sa tradicionalnim nazivom Stambol) potisnut bez uverljivih razloga, te da je data prednost obliku Istanbul, koji danas norma jedino priznaje kao tačan.

Nadamo se da više nemate nedoumicu da li se piše Istanbul ili Istambul, te da  u budućnosti nećete imati poteškoća sa upotrebom pravilnog oblika ove reči.

Podeli