Kabel ili kabl – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li je pravilno napisati kabel ili kabl, odgovor glasi: pravilno je oboje. Pojašnjenje zašto je tako pročitajte u ostatku teksta. 

Objašnjenje zašto je ispravno i kabel i kabl

Reč kabl, tj. kabel stranog je porekla, u engleskom i francuskom piše se cable, a u skladu sa izgovorom u tim jezicima i načinom na koji je prilagođena fonetici našeg jezika, ona ne može glasiti kabal, kako se veoma često govori i piše, već su pravilni oblici kabel i kabl.

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše kabel ili kabl razjašnjena, te da više nećete imati nedoumica da li grešite u pisanju i govoru kada je u pitanju ova reč.

Podeli