Kaiš ili kajiš – Kako se piše

Ako imate nedoumicu da li se piše kaiš ili kajiš, da je razrešimo – piše se kaiš. Da saznate zašto je tako, pročitajte ostatak teksta.

Objašnjenje zašto je ispravno kaiš

Ne piše se glas J u grupama samoglasnika kada se glas I nađe na drugom mestu takve grupe. Izuzetak nastaje onda kada je J deo osnove ili tvorbenog formanta, što ovde nije slučaj. Dakle, jedino je pravilno pisati kaiš.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše kaiš ili kajiš, te da ćete u budućnosti bez mnogo razmišljanja moći da se setite pravilnog oblika.

Podeli