Kakaa ili kakaoa – Kako se piše

Na pitanje da li pisati kakaa ili kakaoa, odgovor glasi: pravilno je kakaoa. Objašnjenje pročitajte u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je pravilno kakaoa

Reč kakao ima promenu koja glasi: kakao, kakaoa, kakaou, kakao, kakao, kakaom, kakaou. Ovakve oblike naći ćete i u Pravopisu srpskoga jezika, a i u Normativnoj gramatici, najvažnim normativnim priručnicima srpskog jezika.

Sada kada znate da je pravilno samo kakaoa, nadamo se da ćete u budućnosti koristiti samo taj oblik, jer jedino njega norma priznaje.

Podeli