Kako izgleda kurs poslovnog engleskog

Marija Huber piše o tome kako izgleda kurs poslovnog engleskog. Ako želite da naučite kako da na engleskom jeziku napišete poslovni mejl, izveštaje, vodite prezentacije, pregovarate sa klijentima, učestvujete na sastancima i konferencijama, razgovarate telefonom, rešavate poslovne probleme i još mnogo toga, onda je najbolje da upišete kurs poslovnog engleskog.

kurs

Poslovni kursevi engleskog jezika su osmišljeni tako da olakšaju polaznicima da ostvare što uspešniju poslovnu komunikaciju u najraznovrsnijim poslovnim situacijama. Oni su najčešće namenjeni studentima ili budućim studentima koji se pripremaju za poslovnu karijeru, kao i onima koji su već u poslovnom svetu, ali žele ili imaju potrebu da unaprede i poboljšaju komunikacijske veštine kojima vladaju prilikom upotrebe poslovnog engleskog jezika.

Ova vrsta kurseva prilagođena je svim nivoima znanja od početnog i lažnog početnog (kada polaznici misle da su za početni nivo, a ispostavi se da ipak imaju znanje koje je iznad početnog nivoa), pa sve do najvišeg (advanced) nivoa. Uglavnom su udžbenici za kurseve poslovnog engleskog koncipirani tako da je prvi deo časa najčešće konverzacija kao uvod u temu, zatim sledi tekst sa uvođenjem nepoznatog vokabulara i gramatike. Polaznici kroz obradu teksta uče nove poslovne reči, fraze, idiome i kolokacije, a kroz kreativna i korisna vežbanja aktiviraju novo stečeno znanje i ključni vokabular. Preporučljivo je da se gramatika na poslovnom nivou obrađuje kroz primere uzete iz poslovnog okruženja i konteksta, kako se ne bi mnogo odstupalo od samog poslovnog vokabulara. Na tržištu se već neko vreme mogu naći i poslovne gramatike, u kojima su svi primeri prilagođeni poslovnim sitruacijama.

Pored uvođenja novog vokabulara i gramatike, uvežbavaju se i neke od poslovnih veština (npr. pregovaranja, učestvovanja na sastancima, razgovora putem telefona i sl.) Na kraju svakog poglavlja je Case study (studija slučaja), koji su zasnovani na nekom stvarnom poslovnom problemu ili situaciji i omogućavaju upotrebu jezika i komunikacijskih veština koje se razvijaju kroz određeno poglavlje. U poslednje vreme sve su popularniji individualni časovi poslovnog engleskog.

Svaka lekcija detaljno obrađuje i pisanje pojedinih pisanih formi mejlova, pisama, beležaka ne sastancima, žalbi i slično. Svaki udžbenik prati i CD, tako da je slušanje takođe sastavni deo časa, kada se mogu čuti stavovi i razmišljanja poslovnih ljudi, njihova iskustva, pregovaranja, neslaganja na određenu temu i slično. Ukratko, zastupljena su sva četiri aspekta jednog jezika: razgovor, čitanje, pisanje i slušanje.

U slučaju da postoji specifična potreba za pojedinim stručnim oblastima polaznici mogu pohađati specijalističke kurseve namenjene isključivo pojedinim profesijama, te se oni tako mogu osposobljavati za poslovnu komunikaciju na teme iz marketinga, prava, medicine, ljudskih resursa, medija i slično.

Kako je sve veći broj ljudi koji su u stalnoj potrazi za zaposlenjem, polaznici mogu pohađati takozvani “Job-hunting” kurseve koji osposobljavaju polaznike da što bolje i uverljivije napišu svoj CV, propratno pismo kao i da ih što uspešnije pripreme za razgovor sa potencijalnim poslodavcem. Ovaj kurs takođe pomaže da se podigne nivo samopouzdanja polaznika kao i da osvesti sve svoje kompetencije koje već ima, a možda ih ni sam nije svestan, tako da se kao kandidat na razgovoru za posao predstavi u najboljem mogućem svetlu na engleskom jeziku.

Za poslovne ljude vreme je dragocena kategorija, a opšti poslovni kursevi često traju i po nekoliko godina u zavisnosti od toga do kog nivoa znanja pojedinci žele da stignu. Vreme je jedan od glavnih razloga zašto pojedine kompanije često traže kurs koji je skrojen po meri njihovih poslovnih potreba, te su iz te potrebe nastali „tailor made ili „bespoke“ kursevi. Pre samog početka ovakvog kursa, neophodno je izvršiti detaljan uvid i analizu samih potreba kompanije, sektora date kompanije ili pojedinca. Potrebno je sagledati dnevne aktivnosti, obaveze, delokrug poslovanja i ući što više u samu materiju i stručni vokabular i terminologiju koja se svakodnevno koristi. Tek nakon završene procene potreba i sagledavanja svakodnevnih aktivnosti osmišljava se program koji je neophodan polaznicima ili zaposlenima kompanije. Ovako izrađen program je okosnica samog kursa, ali se on u zavisnosti od aktuelnih prioriteta kompanije, sektora ili samih polaznika može dopunjavati, proširivati i razrađivati. „Tailor made“ kurs izuzetno je koristan polaznicima kako bi što efikasnije i samouverenije komunicirali na engleskom jeziku u svom poslovnom okruženju.

Bilo da je u pitanju opšti kurs poslovnog engleskog jezika, specijalistički, tailor made ili job-hunting kurs, jedno je sigurno – doprineće vašem znanju, komunikacijskim veštinama, samopouzdanju i ubedljivosti koji su vam više nego potrebni u poslovnom ambijentu, a u situcijama kada govorite na engleskom jeziku.

Podeli