Kako postati VIP student od A do Š

Kompanija Vip mobile koja je na tržište Srbije došla 2006. godine je sada sa oko 2 miliona korisnika jedan od najbrže rastućih mobilnih operatera u regionu. Važna informacija je da od preko 900 zaposlenih stručnjaka u kompaniji, polovinu čine zaposleni mlađi od 32 godine.

VIP profileBudi Vip student“  program predstavlja mogućnost za studente da pored formalnog obrazovanja steknu radno iskustvo i veštine, osposobljavajući se za rad u telekomunikacionoj industriji kao najdinamičnijoj. Preko 117 studenata sa univerziteta širom Srbije kao prvu referencu u svom radnom iskustvu imaju upravo „Budi Vip student“ projekat, dok je ukupno 17 studenata dobilo posao i ostalo da radi u kompaniji Vip mobile. Studenti prvih generacija Vip student programa su sada ljudi koji imaju ozbiljno radno iskustvo iza sebe, i koji već polako prelaze u senior pozicije u kompanijama u kojim su zaposleni.

Praksa u trajanju od 2 meseca predstavlja sinergiju praktičnog i teorijskog znanja, gde su studenti ravnopravno uključeni u projekte u sektorima u kojima su raspoređeni.  Studenti koji su na praksi imaju na raspolaganju veliki broj informacija, materijala i drugih resursa, i od njih se očekuje da budu proaktivni i da najpre pokažu želju i znanje da uče i da se usavršavaju. Za vreme trajanja prakse od 2 meseca za Vip studente će biti organizovani i brojni treninzi vezani za veštine koje studenti nisu stekli tokom studiranja bez obzira da li dolaze sa tehničkih ili društvenih fakulteta. Ukupno 20 studenata koji budu izabrani će dobiti nagrade poput telefona, laptop računara, a za sve Vip studente koji dolaze iz unutrašnjosti biće obezbeđen smeštaj.

Vip mobile takmičenje studenata

Faze selekcije:

Prvi krug

Konkurs za sedmu generaciju „Budi Vip student“ programa je počeo 27. novembra 2013 i trajao do 31. januara 2014. U prvom krugu selekcije kandidati su slali svoj CV i davali odgovore na 3 postavljena pitanja. Kvalitet CV-a određivali su: obrazovanje, učešće na seminarima, projektima i treninzima, prosečna ocena tokom studiranja, druge stipendije, nivo engleskom jezika i rada na računaru i radno iskustvo (ukoliko postoji).
Kod odgovora na 3 pitanja vrednovali su sekreativnost, originalnost, razmišljanje i ambicije koji su proisticali iz poznavanja dinamične oblasti telekomunikacija. U drugi krug selekcije prošlo je 60 kandidata.

Drugi krug

U drugom krugu selekcije koji je ove godine bio u februaru i martu, kandidati su prošli kroz intervju u kom su imali priliku da se izdvoje u odnosu na ostale kandidate i pokažu šta ih to čini idealnim kandidatom za „Budi Vip student“ program. Intervju koji je trajao pola sata predstavlja koncept intervjua koji očekuje kandidate prilikom apliciranja za posao u bilo kojoj kompaniji, i većini studenata je ovo bio prvi intervju u karijeri čineći iskustvo za sebe. U opuštenoj atmosferi od kandidata se očekivalo da pokažu koliko su ambiciozni, energični i komunikativni kao i da predstave svoj potencijal i želju za usavršavanjem i radom u telekomunikacijama.

Selekcija studenata za Vip mobile takmičenje

TREĆI KRUG

Finalni vikend „Budi Vip student“ programa, tačnije poslednja faza selekcije za dvomesečnu praksu u Vip mobile kompaniji održao se 10. i 11. Maja u Aranđelovcu u Hotelu Izvor.

Pored najvećeg uticaja na konačnu odluku u obzir uzimaju sve faze selekcije kroz koje su studenti prošli, kakve su davali odgovore prilikom apliciranja kao i kako su se pokazali na intervjuima.

Ukupno 40 studenata koji su prošli u poslednji krug selekcije podeljeni su u 4 tima, i svakom timu dodeljen je supervizor koji sa njima radi tokom 2 dana. Studenti su učestvovali na 4 radionice a na početku dana su dobiili lozinku“Korisničko iskustvo” koja je nagoveštala ključne teme, probleme i strategije kojim će se studenti baviti.

 • RADIONICA I:

Ideja ove kratke radionice je da se studenti opuste i bolje upoznaju kroz laganu igru.

 • RADIONICA II:

Zadatak studenata je strateško planiranje razvoja prodajne organizacije uz upotrebu finansijskih parametara i parametara vezanih za razvoj ljudskih resursa.

 • RADIONICA III:

U radionici zvanoj “Vipovizija” cilj studenata je da naprave scenario, koreografiju, podele uloge i odaberu temu za kratak film. Trajanje filma je 10 minuta, a ideja je da student naprave blockbuster odnosno popularan film.

 • RADIONICA IV:

U poslednjoj ali i najvažnijoj radionici studenti imaju imaju oko 3 sata za rešavanje studije slučaja fiktivne XYZ telekomunikacione kompanije koja je lider u inovacijama na tržištu.
Timski rad i dobra komunikacija su ključni faktori uspeha jer studenti uz ograničeno vreme imaju nekoliko zadataka koje treba predstave odgovarajućim timeline-om i potrebnim resursima. Uz identifikaciju najboljih i najlošijih korisničkih iskustava i osmišljavanje ambasadora – heroja dobrog korisničkog iskustva, studenti treba da predlože nekoliko realističnih strategija za poboljšanje. Sa 2 minuta po izlaganju, svaki student ima priliku da prezentuje deo strategije i dođe do izražaja.

Student prezentuje rešenje svog tima na Vip mobile takmičenju

Stručni žiri koji je ocenjivao prezentacije studije slučaja činili su menadžeri kompanije Vip mobile sa najviših pozicija kao i univerzitetski profesori:

 • Andreas Graf – Chief Financial Officer
 • Natali Delić – Director of IT and Core Network and Services
 • Dragana Roter – Head of Corporate Communications
 • Branka Pudrlja Durbaba – Director of Customer Service
 • Nataša Kažić – Director of Residential Product Marketing
 • Prof dr Aleksandar Nešković – Elektrotehnički fakultet u Beogradu
 • Prof dr Galjina Ognjanov – Ekonomski fakultet u Beogradu

Takmičenje studenata u organzaciji kompanije Vip mobile

Razgovarali smo sa jednim od studenata na finalnom vikendu:

Da li je prethodno iskustvo u rešavanju studija slučaja presudno?

Mnogi studenti  do sada nisu rešavali ovakav vid problema u obliku studije slučaja i savršeno su se snašli, jer je problem tako definisan da nudi korake pri rešavanju čime smo se mi vodili, i otkrili smo da možemo uspešnije da odgovorimo na zadatke nego što smo toga svesni.

Kako je izgledao timski rad sa studentima koji su dolazili sa različitih fakutleta?

Bilo je jako zanimljivo i korisno jer je najviše studenata došlo za ETF-a, EKOF-a i FON-a jer smo imali različite aspekte gledanja na problem kako sa menadžerske strane, tako finansijske i svakako tehničke što je mnogo značilo pri rešavanju ovih zadataka vezanih za telekomunikacione usluge.

Studenti razgovaraju na takmičenju

Šta ti je predstavljalo najveći izazov?

Svakako ova studija slučaja koja je bila intenzivna, interaktivna i malo naporna. Veliki izazov je raditi u timu od 10 ljudi na ovako kompleksnom problemu, uskladiti sve ideje, i na kraju prezentovati pred žirijem u veoma kratkom roku.

Šta bi preporučila studentima koji žele da se prijaveza „Budi VIP student“?

Program je ispunio sva moja očekivanja i prilika je za studente da se afirmišu i ostvare na neki način i da steknu nove šanse za svoju budućnost. Ukoliko i ne prođu, ovo je svakako veliko iskustvo za sve buduće intervjue i razgovore za posao.

IMG_1186crop

Podeli